BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy P. (Uniwersytet Gdański)
Title
Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie
Euroregions as a Form of Cross-Border Cooperation in Europe
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 449-458, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Formy współpracy przygranicznej, Ochrona środowiska, Euroregiony, Państwa członkowskie
Border cooperation form, Environmental protection, Euroregions, Member states
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Cel - Przedstawienie roli euroregionów w rozwoju współpracy transgranicznej w Europie na przykładzie Polski oraz zidentyfikowanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej wspierających współpracę transgraniczną. Metodologia badania - Analiza aktów prawnych, analiza literatury, analiza sprawozdań opublikowanych przez rząd i Unię Europejską. Wynik - W wyniku przeglądu literatury i dokumentów publikowanych przez państwa członkowskie UE powstało syntetyczne opracowanie przedstawiające aspekty prawne, ekonomiczne i instytucjonalne dotyczące współpracy transgranicznej, w której biorą udział społeczności regionalne i lokalne w ramach euroregionów. Oryginalność/wartość - Artykuł rozszerza i porządkuje wiedzę w zakresie funkcjonowania euroregionów w Unii Europejskiej i pozwala spojrzeć krytycznie na rozwój współpracy transgranicznej w Europie. Opisane wyniki analiz mają charakter cząstkowy i stanowią fragment szerszych badań prowadzonych przez autora. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The presentation of the Euroregions role in the development of cross-border cooperation in Europe with reference to Poland and identification the European Union's financial instruments supporting cross-border cooperation. Design/Methodology/approach - Analysis of legal acts, literature, reports published by the government and the European Union. Findings - The review of literature and documents published by the EU members created synthetic elaboration presenting legal, economic and institutional aspects of cross-border cooperation, which involved regional and local communities within the framework of the Euro-regions. Originality/value - The article expands and organizes knowledge in the area of the Euroregions functioning in the European Union and allows to take a critical look at the development of cross-border cooperation in Europe. The described analysis results are partial and are part of wider research carried out by the author. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bałtowski M. (1996), Regiony, euroregiony, rozwój regionalny, Wydawnictwo Norbertium.
 2. Gomółka K. (2006), Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Warszawa.
 3. Koszyk-Białobrzeska R., Kisiel R. (2008), Euroregionalna współpraca i integracja na przykładzie euroregiony Bałtyk, Wyd. UWM.
 4. Melendowski W., Ratajczak M. (2000), Euroregion. Polski krok do integracji, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław.
 5. Melendowski W., Szczepniak M. (1998), Euroregiony- pierwszy krok do integracji europejskiej, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław.
 6. Perkowski M. (2010), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.
 7. Przyborowska-Klimczak A., Staszewski W.S., Wrzosek S. (2000), Prawno-międzynarodowe źródła współpracy regionalnej Polski. Wybór dokumentów, Białystok.
 8. Radek R. (2011), Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza, Wydawnictwo Uniwersytet Śląski, Katowice.
 9. Sikorski J. (2005), Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 10. Starzyk K. (2005), Gospodarcze sąsiedztwo Polski, w warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską, globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 11. Toczyński W. (1998), Międzynarodowa współpraca regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu