BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzegocki Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Grucza Bartosz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Organizational resilience
Source
Organizacja i Kierowanie, 2015, nr 1, s. 57-71, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Organization and Management
Keyword
Ryzyko w zarządzaniu, Organizacja, Zarządzanie w kryzysie
Risk in management, Organisation, Crisis management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne organizacje funkcjonują w czasach, które można bez przesady nazwać burzliwymi. Wiele wskazuje na to, że kryzysy, konflikty, katastrofy naturalne będą się zdarzać częściej niż dotychczas, a okresy względnego spokoju będą coraz krótsze. Ludzie i organizacje muszą nauczyć się nie tylko jak przeżyć kryzys, lecz także jak w nim dalej działać i rozwijać się. Poszukuje się często uniwersalnej "recepty" na przetrwanie w trudnych sytuacjach i funkcjonowanie w warunkach niepewności. Celem artykułu jest przybliżenie jednego z potencjalnych rozwiązań, jakim może okazać się zastosowanie koncepcji określanej jako organizational resilience w zarządzaniu organizacją.(abstrakt oryginalny)

Modern organizations operate in turbulent times. There are many indications that the crises, conflicts, natural disasters will occur more frequently than in the past, and periods of relative stability will become shorter. People and organizations must learn not only how to deal with the crisis, but how to develop and thrive. The need of universal "recipe" how to face difficult situations and uncertainty is more than necessary. The aim of the article is to introduce one of the potential solution, which can be defined as the application of the concept of organizational resilience.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bernard M.J., La résilience entrepreneuriale, "Cahiers de recherche. EMLYON Business School" 2006, no 05.
 2. Britt E., Carter J., Conradson D., Scott A., Vargo J., Moss H., Resilience Framework and Guidelines for Practice, Report for Ministry of Social Development, University of Canterbury, New Zealand 2012.
 3. Coutu D.L., How Resilience Works, "Harvard Business Review" 2002, No. 80 (5), pp. 46-50.
 4. Coutu D.L., Na czym polega odporność, HBR, Helion, Warszawa 2007.
 5. Dalziell E.P., McManus S., Resilience, Vulnerability, and Adaptive Capacity; Implications for System Performance, Canterbury 2004.
 6. Frankl V., Man's Search for Meaning, Beacon Press, USA 1959.
 7. Gibson C.A., Tarrant M., A Conceptual Models' Approach to Organisation Resilience, "Australian Journal of Emergency Management 2010, No. 25 (2).
 8. Jackson D., Firtko A., Edenborough M., Personal resilience as a strategic surviving and thriving in the face of workplace adversity: a literature review, "Journal of Advanced Nursing" 2007, No. 60 (1), pp. 1-9.
 9. McManus S., Organisational Resilience in New Zealand, PhD thesis, University of Canterbury 2008.
 10. McManus S., Seville E., Brunsdon D., Vargo J., Resilience Management: A Framework for Assesing and Improving the resilience of Organisations, New Zealand 2007.
 11. Partyka J.J., Prężność osobowa a percepcja postaw rodzicielskich u młodzieży, praca magisterska, Katolicki Uniwersytet Lubelski 2010.
 12. Seville E., Resilience: Great concept but what does it mean for organisations?, "Tephra" 2009, Vol. 22.
 13. Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2007.
 14. Stephenson A., Benchmarking the resilience of organizations, PhD thesis, University of Canterbury 2010.
 15. Tucholska S., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 16. Uchnast Z., Prężność osobowa: Empiryczna typologia i metoda pomiaru, "Roczniki Filozoficzne" 1997, t. 45, z. 4, s. 27-51.
 17. Whitehorn G., Building Organisational Resilience, in the Public Sector, Comcover Insurance and Risk Management Conference, 21 July 2010, National Portrait Gallery, Canberra
 18. The International Consortium for Organizational Resilience, www.theICOR.org
 19. Building Resilience and Capacity for Organizational Change, www.suntiva.com
 20. www.resorgs.org.nz
 21. www.wikipedia.org
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu