BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galińska Barbara (Politechnika Łódzka), Grądzki Ryszard (Politechnika Łódzka), Kasprzyca Dawid
Title
Racjonalizacja produkcji i systemu zarządzania zapasami w wyniku zastosowania metody Kanban
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 131-138, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Odchudzanie produkcji, Technika Kanban, Produkcja, Nadprodukcja, Zapasy, Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie zapasami
Lean production, Kanban technique, Production, Overproduction, Inventories, Lean management, Inventory management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje rolę i znaczenie implementacji systemu Kanban w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Na wstępie dokonano szczegółowej, teoretycznej charakterystyki metody. Dalej przedstawiono sposób jej wdrożenia do firmy wytwórczej. Omówiono stan bieżący cyklu produkcyjnego, zidentyfikowano główne problemy. Następnie, przy zastosowaniu Kanban, dokonano usprawnienia produkcji i systemu zarządzania zapasami. Wykonano niezbędne obliczenia, które wskazały na znaczną redukcję nadprodukcji przy wykorzystaniu opisanej metody, w stosunku do stanu wyjściowego. Na zakończenie dokonano krótkiego podsumowania.(abstrakt oryginalny)

The article presents the role and impo rtance of the implementation the Kanban system in a manufacturing company. In the introduction made a detailed, theoretical characterization of the method . Further shows how to implement it to the manufacturing company. Discusses the current state of the production cycle, identified the main problems. Then, using Kanban , were made an improvement in production and inventory management system. Make the necessary calculations which showed a significant reduction in overproduc tion using the described method, in relation to the initial state. At the conclusion made a short summary.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Ciesielski M.: Logistyka w sferach firmy. PWN, Warszawa - Poznań 1999
 2. Gajdzik B., Kuczyńska - Chałada M., Sosnowski R.: Organizacja i zarządzanie w przemyśle. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011
 3. http://lean.org.pl
 4. http://leanmanagement.pl
 5. http://mfiles.pl
 6. http://www.governica.com
 7. http://www.system-kanban.pl
 8. Kasprzyca D.: Case study: Usprawnienie procesów produkcyjnych. Łódź 2014
 9. Mikiharu A.: Jak działa fabryka Toyoty. Shinsei Consulting, Poznań 2013
 10. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. PWN, Warszawa 2001
 11. Pasternak K.: Zarys zarządzania produkcją. PWE, Warszawa 2005
 12. Saciński O.: Usprawnienie procesu produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa Bilplast. Łódź 2014
 13. Smalley A.: Poziomowany system ssący. Lean Enterprise Institute, Wrocław 2011
 14. The productivity press development team: Kanban na hali produkcyjnej. Wrocław 2009
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu