BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żukowskis Jan (Aleksandras Stulginskis University), Pypłacz Paula (Czestochowa University of Technology, Poland), Sasak Janusz (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Title
Shaping Small and Medium-Sized Enterprises' Business Environment
Source
Journal of Intercultural Management, 2015, vol. 7, nr 3, s. 5-14, wykr., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Kapitał relacyjny
Small business, Intellectual capital, Relational capital
Note
summ.
Abstract
Modern enterprises appear to be more and more focused on their intangible assets, among which the intellectual capital plays an important role. One of its components - relational capital - is an essential value of an organization as it helps build long-lasting relations between the company and its stakeholders. This, in turn, leads to a business' competitive advantage. With the help of a research conducted, this study attempts to assess the relations between small and medium-sized enterprises (SMEs) and their business environment institutions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bąkowska-Morawska U. (2008), Elastyczność zasobów relacyjnych [in:] R. Krupski (ed.), Elastyczność organizacji, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, p. 115.
  2. Chomiak-Orsa I. (2012), Kapitał relacyjny stymulatorem przewagi konkurencyjnej współczesnej organizacji [in:] D. Jelonek (red. naukowa), Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, p. 52.
  3. Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, p. 10.
  4. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
  5. Herman A. (2008), Kapitał intelektualny i jego liczenie, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorczości", no 3, p. 39.
  6. Pietruszka-Ortyl A. (2004), Proces zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, "Przegląd Organizacji", no 6, p. 12.
  7. Stewart T.A. (1997), Intellectual Capital: The New Wealth of Organization, Nicholas Brealey, London za: M. Kunasz, Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego [in:] Kapitał ludzki w gospodarce, red D. Kopyciński, Polskie Towarzystwo Wydawnicze, Szczecin 2003, p. 11.
Cited by
Show
ISSN
2080-0150
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/joim-2015-0018
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu