BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goliński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
E-administracja w Polsce w świetle badań ONZ
E-government in Poland in the UN studies
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 74-84, rys., tabl., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Techniki informacyjne, e-administracja, Społeczeństwo informacyjne, Interesariusze
Information techniques, e-government, Information society, Stakeholders
Note
streszcz., summ
Abstract
Wśród licznych światowych badań ilościowych konsekwencji wynikających z coraz szerszego stosowania technik informacyjnych (ICT - information and communications technology) we wszystkich praktycznie obszarach ludzkiej aktywności można zaobserwować dwie, przeciwstawne tendencje. Pierwszą z nich są próby stworzenia uniwersalnego narzędzia pomiaru wszelkich przejawów społeczeństwa informacyjnego (SI), drugą zaś są badania nakierowane na wybrane aspekty szerokiego spektrum zagadnień dotyczących SI. W obszarze e-administracji najbardziej znanymi tego typu badaniami są prace prowadzone już od ponad dekady przez ONZ. Osiem edycji badania i stosunkowo nieznaczne zmiany jego metodyki pozwalają na ostrożną analizę wyników w perspektywie historycznej i przedstawienie na tym tle rozwoju krajowej e-administracji. Badania te odzwierciedlają znaczenie, jakie ONZ przypisuje e-administracji, jako istotnemu czynnikowi zrównoważonego rozwoju oraz poprawy skuteczności, przejrzystości, odpowiedzialności i zwiększenia demokratycznego charakteru funkcjonowania instytucji władzy na wszystkich poziomach: "E-administracja ma ogromny potencjał doskonalenia sposobu dostarczania usług publicznych przez władze oraz istotnego zwiększenia zaangażowania w problematykę usług publicznych szerokiego grona interesariuszy" (fragment tekstu)

The United Nations for more than a decade have been researching the issue of e-government. The goal of the paper is to analyse the results of these studies. Particular attention will be paid to the Polish situation. This article is a continuation of the work from 2012 and uses the same methodology. This allows to make the appropriate spatial and historical comparisons.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Benchmarking E-government: A Global Perspective. Assessing the Progress of the UN Member States, United Nations Division for Public Economics and Public Administration and American Society for Public Administration, New York 2002.
 2. Goliński M., E-administracja w badaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 3. Goliński M., Indeksy złożone jako narzędzie analizy społeczeństwa informacyjnego, "Zeszyty Naukowe" Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 597, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, Szczecin 2010.
 4. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, seria "Monografie i Opracowania", nr 580.
 5. UN E-Government Survey 2008. From e-Government to Connected Governance, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2008.
 6. UN Global E-Government Readiness Report 2004. Towards Access for Opportunity, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2004.
 7. UN Global E-government Readiness Report 2005. From E-government to E-inclusion, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2005.
 8. UN Global E-government Survey 2003, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2003.15
 9. United Nations E-Government Survey 2010. Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2010.
 10. United Nations E-Government Survey 2012. E-Government for the People, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2012.
 11. United Nations E-Government Survey 2014. E-Government for the Future We Want, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2014.
 12. http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data-Center (data odczytu: 10.11.2014).
 13. http://www.pisa.oecd.org (data odczytu: 10.11.2014).
 14. http://www.un.org/desa (data odczytu: 10.11.2014).
 15. http://www.unpan.org/dpadm (data odczytu: 10.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu