BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dygaszewicz Janusz (Główny Urząd Statystyczny, Warszawa)
Title
Zasady budowy ram architektonicznych statystyki publicznej
The principles of the construction of architecture framework for public statistics
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 58-71, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Statystyka publiczna, Architektura korporacyjna, Systemy informatyczne
Public statistics, Enterprise architecture, Computer system
Note
streszcz., summ
Country
Polska
Poland
Abstract
Obecnie badania statystyczne statystyki publicznej w Polsce są realizowane dziedzinowo i pozostają w gestii różnych jednostek organizacyjnych, tj. prawie 20 departamentów i 16 urzędów statystycznych rozlokowanych w województwach. Jednostki te realizują badania samodzielnie od początku do końca procesu statystycznego, czyli od planowania i projektowania badania aż do udostępniania jego wyników. Jednostka autorska, przy współudziale specjalizującego się w danej dziedzinie tematycznej urzędu statystycznego, planuje oraz przeprowadza badania i opracowuje jego wyniki zgodnie z określonymi dla każdego badania, specyficznymi rozwiązaniami metodologicznymi i organizacyjnymi. Każde z badań realizowane jest więc w ramach indywidualnie projektowanej, budowanej i odrębnie utrzymywanej "linii produkcyjnej", narzuconej architekturą indywidualnego systemu informatycznego badania (SIB) i tworzy luźno lub wcale niepowiązany ze sobą system realizacji badań statystycznych, z silnym efektem silosowym, zwany w literaturze fachowej modelem stove-pipe. (fragment tekstu)

The conducted research concerned all the surveys carried out annually by the Polish public statistics. Therefore, a description of the characteristics of the current organizational model of statistical surveys was possible. Moreover, it indicates its limitations and makes it possible to make recommendations with respect to reorganization. The paper attempts to specify the building principles for a new model of statistical production together with functional specification of IT tools supporting the improved model of public statistical surveys. A precise designation and description of the current model of survey implementation leads to a relevant diagnosis of present limitations, fears or problems. Thanks to the description of the negative phenomena the latter can be changed into positive goals that we want to achieve through a transformation implemented within the organization according to the framework of ongoing remedial action or retrofit. This allows to define the principles of building models, standards and methodologies needed to achieve the expected objectives. It also helps to establish the principles of constructing IT tools according to the new model of the organization of statistical surveys. This approach offers a solid foundation for the framework of enterprise architecture in terms of the TOGAF methodology. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dygaszewicz J., Enterprise architecture framework in Statistics Poland, Paper for Joint UNECE,OECD, Eurostat and ESCAP meeting, Dublin-Manila, 14-16 April 2014.
 2. Dygaszewicz J., Modern Census in Poland, United Nations International Seminar on population and Housing Censuses: Beyond the 2010 Round, Seoul, Republic of Korea, 27-29 November 2012.
 3. Dygaszewicz J., The concept of the new organization of statistical surveys, Paper for Joint UNECE,OECD, Eurostat and ESCAP meeting, Paris-Bangkok, 23-25 April 2013.
 4. Dygaszewicz J. et al., Koncepcja organizacji badań statystycznych do 2020 roku, ZWS GUS, Warszawa 2012.
 5. Górski T., Platformy integracyjne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 6. Koncepcja wdrożeniowa zintegrowanego systemu realizacji badań statystycznych, red. J. Dygaszewicz, GUS, Warszawa 2012.
 7. Ross J. W., Weill P., Robertson D. C., Architektura korporacyjna jako strategia. Budowanie fundamentu w biznesie, Harvard Business Review School Press, Warszawa 2010.
 8. Skurzyńska-Sikora U., Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu PEMM, "Organizacja i Zarządzanie" 2008, nr 3.
 9. Smith V. L., Racjonalność w ekonomii, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 10. Sobczak A., Architektura korporacyjna - aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne,Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Warszawa 2013.
 11. Strategic Vision of the High Level Group for Strategic Developments - Business Architecture in Statistics, Note by Statistics Netherlands, with input from Statistics Norway and UNECE. Meeting on MSIS, Luxembourg, 23-25 May 2011.
 12. Szafrański B., Główne wyzwania związane z modernizacją państwa, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 29, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 13. Szafrański B., Sobczak A., Wstęp do architektury korporacyjnej, Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium "Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa", Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009.
 14. UK Government ICT Strategy, UK Government Reference Architecture (UKRA), Version 1.0, London, March 2012.
 15. Wspólna metoda oceny (CAF) - doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, red. A. Odolczyk et al., CAF Resource Centre, wyd. 2, tłum. J. Matla (na podstawie The Common Assessment Framework (CAF). Improving an organisation through selfassessment), European Institute of Public Administration/MSWiA/MAiC, Maastricht-Warszawa 2011.
 16. http://bip.stat.gov.pl/gfx/bip/userfiles/_public/bip/kierunki_rozwoju/bip_kierunki_rozwoju_polskiej_statystyki_publicznej_do_2017.pdf (data odczytu: 15.11.2014).
 17. http://sourcemaking.com/antipatterns/stovepipe-enterprise (data odczytu: 10.11.2014).
 18. http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Korea/2012/list_of_docs.htm (data odczytu:5.11.2014).
 19. http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/togaf (data odczytu: 10.11.2014).
 20. http://www.stat.gov.pl (data odczytu: 15.11.2014).
 21. http://www.unece.org/stats/gsbpm (data odczytu: 10.11.2014).
 22. http://www1.unece.org/stat/platform/display/CSPA/ (data odczytu: 11.11.2014).
 23. Kierunki rozwoju polskiej statystyki publicznej do 2017 r., GUS, Warszawa 2012, http://bip.stat.
 24. gov.pl/gfx/bip/userfiles/_public/bip/kierunki_rozwoju/bip_kierunki_rozwoju_polskiej_statystyki_publicznej_do_2017.pdf (data odczytu: 5.11.2014). Zasady budowy ram architektonicznych statystyki publicznej 71 Strategic Vision of the HLG, High Level Group for the Modernisation of Statistical Production and Services, red. S. Vale, Geneva 2013, http://www1.unece.org/stat/platform/display/hlgbas (data odczytu: 12.11.2014).
 25. Szafrański B., Architektura korporacyjna - problemy nie tylko pojęciowe, http://www.tiapisz.edu. pl/sites/default/files/szafranski.pdf (data odczytu: 20.12.2014).
 26. Vision 2020, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/documents/ ESS-Vision-2020.pdf. (data odczytu: 5.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu