BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bobkowska Anna (Politechnika Gdańska)
Title
Przegląd mechanizmów integracji wiedzy w projektach interdyscyplinarnych
Review of integrative mechanisms in interdisciplinary projects
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 30-41, tabl., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Interdyscyplinarność, e-administracja, Kwalifikacje zawodowe, Kwalifikacje pracowników, Administracja publiczna
Interdisciplinarity, e-government, Professional skills, Qualifying employees, Public administration
Note
streszcz., summ
Abstract
W projektach realizowanych przez zespoły interdyscyplinarne zaobserwowano występowanie wielu korzyści, m.in. krótszy czas wytworzenia innowacyjnych produktów, większą zdolność organizacji do rozwiązywania złożonych problemów, większy potencjał twórczy organizacji, kształcenie pracowników organizacji pod względem nowych kwalifikacji zawodowych i nowych stylów organizacyjno-kulturowych, a także większy stopień zaspokojenia potrzeb odbiorcy produktu. Projekty informatyczne w administracji publicznej są właściwym obszarem zastosowania podejść interdyscyplinarnych.To podejście pozwala na przezwyciężenie wielu problemów opisanych w raporcie Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji dzięki podjęciu zagadnień interdyscyplinarnych pojawiających się w tych projektach3 i wypracowaniu właściwych rozwiązań.(fragment tekstu)

Integration of knowledge from several disciplines plays a key role in interdisciplinary projects. It constitutes a real challenge in this kind of projects. This paper collects integrative mechanisms from several sources of literature including intuitive and creative approaches, several approaches related to software engineering, general theory of integrative studies and management of interdisciplinary teams. It compares them with regard to several dimensions and it discusses perspectives of their application in IT projects for public administration.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A Guide to Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), version 2.0, International Institute of Business Analysis, 2009.
 2. Bakalis L. D., Folmer E., Bosch J., Position Statement, w: Proceedings of the Workshop "Identifying Gaps Between HCI,Software Engineering, and Design, and Boundary Objects to Bridge Them" at CHI Conference, Wien 2004.
 3. Gaps Between HCI, Software Engineering, and Design, and Boundary Objects to Bridge Them" at CHI Conference, Wien 2004.
 4. Bobkowska A., Software modeling from the perspective of intuitive information processing, w: Proceedings of International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation (MIDI '14), red. K. Marasek, M. Sikorski, ACM, New York 2014.
 5. Bobkowska A., Zagadnienia w interdyscyplinarnym podejściu do wytwarzania systemów dla podmiotów administracji publicznej, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 33, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 6. Bobkowska A., Grabiec K., Integracja technik użyteczności i technik inżynierii oprogramowania w projekcie informatycznym, w: Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce, red. K. Marasek, M. Sikorski., Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2007.
 7. Hardebolle C., Boulanger F., Exploring Multi-Paradigm Modeling Techniques, "Simulation" 2009, vol. 85, issue 11/12, November-December.
 8. Lewicki P., Hill T., Czyzewska M., Nonconscious acquisition of information, "American Psychologist" 1992, vol. 47 (6), June.
 9. Myers D. G., Intuicja. Jej siła i słabość, Biblioteka Moderatora, Wrocław 2004.
 10. Parker G., Zespoły interdyscyplinarne. Jak pracować z sojusznikami, wrogami i innymi nieznajomymi, MT&DC, Warszawa 2007.
 11. Repko A. F., Interdisciplinary Research. Process and Theory, Sage Publications, London 2008.
 12. Utajone poznanie. Poznawcza psychologia nieświadomości, red. G. Underwood, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2004.
 13. Engelbart D. C., Toward High-Performance Organizations: A Strategic Role for Groupware, w: Proceedings of the GroupWare '92 Conference, Morgan Kaufmann Publishers, San Jose 1992, www.bootstrap.org.
 14. Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji, red. M. Boni, 2012, https://mac.gov.pl (data odczytu 10.01.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu