BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górski Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kuchta Wojciech (Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)
Title
Zastosowanie magistrali usług ESB do przesyłania dużych wolumenów danych
Using Enterprise Service Bus to transfer large volumes of data
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 99-116, rys., tabl., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Systemy informatyczne, Nowe technologie, Architektura sieci
Computer system, High-tech, Architecture of network
Note
streszcz., summ
Abstract
Firmy i organizacje mają wiele systemów informatycznych wspierających ich działalność. Wynika to z faktu, że przez wiele lat wprowadzanie nowych usług lub udoskonalanie istniejących wiązało się z wprowadzeniem nowych systemów, często wytworzonych w technologiach nowszych niż już istniejące systemy informatyczne. Coraz częściej systemy informatyczne eksploatowane w firmach muszą współpracować ze sobą. Spowodowało to zapotrzebowanie na technologie i rozwiązania umożliwiające integrację istniejących systemów i aplikacji, a także na ponowne wykorzystanie już utworzonych funkcjonalności. Obecnie stosowanym podejściem do integracji systemów informatycznych jest architektura usługowa (ang. service-oriented architecture - SOA). Centralnym elementem w tego typu rozwiązaniach jest szyna usług (ang. Enterprises service bus - ESB). Rozwiązanie integracyjne składające się z integrowanych systemów oraz warstwy komunikacyjnej umożliwiającej współpracę podłączonych do niej systemów jest nazywane platformą integracyjną. Przy projektowaniu rozwiązań integracyjnych istotna jest możliwość modelowania ich kompletnego opisu architektonicznego. (fragment tekstu)

In this article, referring to the example of Agricultural and Food Quality Inspection (www.ijhars.gov.pl), Enterprise Service Bus (ESB) was used to handle transfer of large volumes of data. Due to the high integration capabilities, ESB can greatly assist government agencies in building solutions in the field of Big Data. The use of EBS may lead to the reduction of operating costs of the public entity minimizing the number of connections between systems, shortening the time of integration with external systems, and increasing the reusability of the written software. The design of integration was done according to the '1+5' architectural views model adjusted to the description of integration solutions. Authorial UML profiles - UML Profile for Integration Platform and UML Profile for Integration Flows - have been used. The paper presents a solution showing how fast data can be transferred electronically using the ESB.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Abi-Antoun M., Aldrich J., Nahas N., Schmerl B., Garlan D., Differencing and merging of architectural views, "Automated Software Engineering" 2008, vol. 15, s. 35-74.
 2. Boehm M., Habich D., Lehner W., On-demand re-optimization of integration flows, "Information Systems" 2014, vol. 45, s. 1-17.
 3. Chalmeta R., Pazos V., A step-by-step methodology for enterprise interoperability projects, "Enterprise Information Systems" 2015, vol. 9, s. 436-464.
 4. Chappell D., Enterprise Service Bus, O'Reilly, Sebastopol 2004.
 5. Cicirelli F., Furfaro A., Nigro L., A service-based architecture for dynamically reconfigurable workflows, "The Journal of Systems and Software" 2010, vol. 83, s. 1148-1164.
 6. Erl T., Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall, Crawfordsville 2005.
 7. Górski T., Architectural view model for an integration platform, "Journal of Theoretical and Applied Computer Science" 2012, vol. 6, no. 1, s. 25-34.
 8. Górski T., Architektura platformy integracyjnej dla elektronicznego obiegu recept, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 25, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 9. Górski T., Performance Analysis of Selected Frameworks for an Integration Platform Development, "Bulletin of IT Systems Institute" 2011, vol. 7, s. 9-17.
 10. Górski T., Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 11. Górski T., UML profiles for architecture description of an integration platform, "Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej" 2013, nr 2, s. 43-56.
 12. Martínez-Carreras M. A., García Jimenez F. J., Gómez Skarmeta A. F., Building integrated business environments: analysing open-source ESB, "Enterprise Information Systems" 2015, vol. 9, s. 401-435.
 13. Potena P., Optimization of adaptation plans for a service-oriented architecture with cost, reliability, availability and performance tradeoff, "The Journal of Systems and Software" 2013, vol. 86. s. 624-648.
 14. Rozanski N., Woods E., Software Systems Architecture. Working with stakeholders using Viewpoints and Perspectives, Addison-Wesley, Crawfordsville 2005.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu