BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołuchowski Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Korzeb Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Weichbroth Paweł (Politechnika Gdańska)
Title
Perspektywy wykorzystania architektury korporacyjnej w tworzeniu rozwiązań smart city
Prospects for the use of enterprise architecture in developing smart city solutions
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 86-98, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Organizacje publiczne, Inteligentne miasto, Architektura korporacyjna, Interesariusze
Public organisations, Smart city, Enterprise architecture, Stakeholders
Note
streszcz., summ
Abstract
Idea smart city jest na tyle nowa, iż trudno znaleźć miasto, które byłoby wyposażone w kompleksowy i w pełni działający system informatyczny wspomagający zadania (cele) wszystkich jego interesariuszy oraz spełniający ich wymagania względem niego. O prowadzonych obecnie projektach badawczych i praktycznych można powiedzieć, że mają charakter rozwiązań "wyspowych", obejmują bowiem tylko jedno lub kilka zagadnień (domen, aspektów) związanych z zarządzaniem przestrzenią miejską w kontekście inteligentnych miast. W przestrzeni miejskiej można wyróżnić kilka grup interesariuszy. Zaliczyć do nich trzeba władze szczebla samorządowego, rządowego oraz krajowego, jednostki budżetowe, spółki miejskie, jednostki oświatowe i działające w obszarze ochrony zdrowia, stowarzyszenia, uczelnie wyższe i ośrodki naukowo-badawcze, podmioty gospodarcze, a także mieszkańców regionu oraz innych aktorów pośrednio związanych z projektowanym rozwiązaniem inteligentnego miasta.(fragment tekstu)

Smart city is an idea so novel that it is difficult to find a city that would be using such a comprehensive and fully functional system supporting both the tasks (objectives) of all its stakeholders and their demands. The ongoing research projects and practical solutions can be metaphorically labelled as 'island' solutions, since they cover only a few issues (domains, aspects) associated with the management of urban space in the context of smart cities. The urban space can be divided into several areas, each associated with a particular stakeholder, such as local authorities that represent the government, the government and its administrative bodies, municipal companies, educational entities, health care system entities, associations, universities, research centers, businesses, residents of the particular region and other actors indirectly related to the proposed solution for an intelligent city. A comprehensive approach to the implementation of the smart city concept should cover all the aspects of city management and the flow of information between all stakeholders in the existing public space. Therefore, a project to create a smart city should involve targets, flows and interactions in every area of life and public space, which means that it is a multi-level and complex task. The paper argues that an integrated and comprehensive approach to creating a model city in terms of an intelligent system can be achieved through proper creation and use of enterprise architecture (EA). Other experiences have shown that EA makes it possible to recognize the complex and multidimensional character of the preparation and implementation of such projects. The concept of enterprise architecture, both globally and in Poland, starts to be widely applied. The implementation includes a set of objectives and characteristics of the organization, a formal description of the structure and function of the various information, process, and technological components and interconnections between these components. At the same time, EA is used to describe the above elements in business, organizations, and increasingly often in public administration. It must be noted that at present there is no systematic approach to the usage of EA in complex deployments of the smart city idea, in other words to transform the public space from a space that reacts ex post to a space that reacts ex ante. The authors are not aware of example applications of EA to create comprehensive smart city solutions. This article aims to identify the conditions for developing a reference model of smart city using EA as an effective tool for transforming a city into a smart city. To achieve that city needs to be compared to an enterprise as a system of interconnections and interdependencies between all its agents and resources. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Azkuna I., Smart Cities Study: International study on the situation of ICT, innovation and Knowledge in cities, The Committee of Digital and Knowledge-based Cities of UCLG, Bilbao 2012.
 2. Bernard S., An Introduction to Enterprise Architecture, Author House, USA 2004.
 3. Komninos N., Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, Routledge, London-New York 2008.
 4. Marciniak K., Owoc M. L., Applying of knowledge grid models in smart city concepts, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 5. Marciniak K., Owoc M. L., Usability of knowledge grid in smart city concepts, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 6. Smart Cities - Ranking of European Medium-Sized Cities, Research Report, Vienna University of Technology, University of Ljubljana, Delf University of Technology, 2007.
 7. Sobczak A., Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne,Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Warszawa 2013.
 8. Sobczak A., Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 9. Sobczak A., Modele i metamodele w architekturze korporacyjnej, artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr N115 010 32/01443, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 10. Sobczak A., Zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych,artykuł został przygotowany w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 0144/H03/2007/321.
 11. The Open Group Architecture Framework, The Open Group, Book Edition, September 2005.
 12. http://architekturakorporacyjna.pl/o-serwisie (data odczytu: 13.11.2014).
 13. http://architekturakorporacyjna.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/10/ Architektura_korporacyjna_Glowne_koncepcje.pdf (data odczytu: 13.11.2014).
 14. http://inteligentnemiasta.pl/jak-mozna-zdefiniowac-smart-city-cz-1/4906 (data odczytu: 13.11.2014).
 15. http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf (data odczytu: 13.11.2014).
 16. Washbourn D., Sindhu U., Helping CIO's Understand "Smart City" Initiatives, 2010, http://www 935.ibm.com/services/us/cio/pdf/forrester_help_cios_smart_city.pdf (data odczytu: 13.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu