BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtysiak Mirosław (Politechnika Rzeszowska)
Title
Preferencje młodych klientów banków w zakresie bankowości internetowej
Preferences of Banks' Young Clients Concerning Online Banking
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 207-218, wykr., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Keyword
Bankowość elektroniczna, Internet, Preferencje konsumenta
E-banking, Internet, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzone badania ankietowe objęły przedstawicieli pokolenia, które wychowało się w Polsce po zmianach ustrojowych oraz rosło wraz z pojawianiem się na rynku coraz to świeższych "nowinek elektronicznych". Nowinki te w chwili obecnej stały się nierozerwalną częścią ich codzienności. Ponad 95% ankietowanych codziennie wykorzystuje do różnych celów Internet. Przedstawiciele badanej grupy dostrzegali również konieczność posiadania rachunku bankowego, którego brak może się stać przyczyną wykluczenia społecznego. Dla tego pokolenia realizacja usług bankowych przez Internet jest standardem (95,93%), a możliwość korzystania z usług bankowości internetowej podstawowym kryterium wykorzystywanym przy wyborze banku (84,9%). Należy również nadmienić, że ponad 63,5% ankietowanych jest zdania, iż bankowość internetowa stanowi przyszłość bankowości i może doprowadzić do całkowitego wyeliminowania banków tradycyjnych z rynku. (fragment tekstu)

The article presents selected outcomes of research concerning awareness and preferences of young Poles with respect to online banking. The study was carried out in 2013-14 on a sample of students from Podkarpackie voivodeship.The analysis of the research outcomes allowed to assess the level of significance of online banking services for young people and to specify factors relevant for choosing a bank or online banking service. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Internauci 2014, CBOS, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_082_14. PDF, dostęp 15.20.2015.
  2. NETB@NK Raport Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe III kwartał 2014 r., ZBP,http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/grudzien_2014/konferencja/ Netbank_Q3_2014v5.2.pdf, dostęp 25.02.2015.
  3. Rynek bankowości internetowej - III kw. 2014 r. http://prnews.pl/raporty/raport-prnewsplrynek-bankowosci-internetowej-iii-kw-2014-6550145.html, dostęp 15.01.2015.
  4. Sołtysiak M., Raport z badań Bankowość internetowa - świadomość i preferencje młodych ludzi - etap II, Rzeszów 2015.
  5. Sołtysiak M., Suraj M., Internet banking awareness and preferences among young people in Poland, "Humanities and Social Sciences - Quarterly" 2014, Vol. XIX, Research Journal No. 21 (3).
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu