BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garczyński Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Technologiczne aspekty ryzyka operacyjnego w bankach
Technological Aspects of the Operational Risk in Banks
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 219-231, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Keyword
Technologie teleinformatyczne, Ryzyko operacyjne, Banki, Systemy informatyczne, Media społecznościowe
Information and communication technologies, Operational risk, Banks, Computer system, Social media
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prezentowany artykuł charakteryzuje podstawowe obecnie technologie komunikacji elektronicznej z punktu widzenia ich zastosowania w bankowości, wskazując na ich wpływ na poziom ryzyka bankowego oraz jedno z najczęściej stosowanych obecnie narzędzi uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do zasobów systemu informatycznego, jakim jest inżynieria socjalna (social engineering). Ze względu na ograniczone ramy artykułu kwestie związane z zapobieganiem zagrożeniom ze strony tych technologii zostaną tylko zasygnalizowane, stanowiąc inspirację do dalszych publikacji. (fragment tekstu)

The development of IT technology enables implementation of new tools that allow a bank to build competitive advantage. However, new technologies also cause increase of the risk level that is associated with them, which is part of the operational risk in the bank. Key trends in the development of electronic society not only generate potential profits for the banks but are a source of new threats that need to be analyzed in order to avoid potentially serious problems in the banking sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Gdańskie Psychologiczne, Gdańsk 2013.
 2. Kaplan A., Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, "Business Horizons" 2010, No. 53 (1), 2010.
 3. KNF, Rekomendacja M, załącznik do Uchwały KNF z dn. 8.01.2013, Dz. Urz. KNF z 2013, poz. 6.
 4. Mitnick K., Sztuka podstępu, Helion, Warszawa 2003.
 5. O'Reilly T., What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, oreilly.com, dostęp 20.03.2015.
 6. Participative web and user-created content: Web 2.0, wikis, and social networking, OECD, Paris 2007.
 7. Petri G., Shedding Light on Cloud Computing, CA Technologies, 2010.
 8. Podgórecki A., Zasady socjotechniki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.
 9. Shah M., Clarke S., E-Banking Management: Issues, Solutions and Strategies, ISR, Hershey, New York 2009.
 10. The Internet Encyclopedia, Vol. 2, red. H. Bigdoli H., J. Wiley & Sons, 2004.
 11. Trejderowski T., Socjotechnika: podstawy manipulacji w praktyce, Eneteia, Warszawa 2009.
 12. www.britannica.com, dostęp 20.03.2015.
 13. www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local Assets/Documents/ Raporty, badania, rankingi/Digital_Trends_1.pdf, dostęp 20.03.2015.
 14. www.facebook.com/commonwealthbank, dostęp 20.03.2015.
 15. www.kaspersky.com/downloads/pdf/kaspersky-lab_ok-consumer-survey-report_eng_
 16. www.wikipedia.com, dostęp 20.03.2015.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu