BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sroka Iwona (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych)
Title
Rynek po kryzysie. Nowe usługi post transakcyjne w odpowiedzi na rozporządzenie EMIR
The Market after the Crisis. New Post-trade Services in Response to EMIR
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 3, s. 13-25, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy
Keyword
Kryzys finansowy, Ryzyko kredytowe, Zarządzanie ryzykiem, Rynek kapitałowy
Financial crisis, Credit risk, Risk management, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Międzynarodowy kryzys finansowy, za którego początek uważa się upadek amerykańskiego banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r.1, był efektem problemów globalnych instytucji finansowych, spowodowanych niekontrolowanym wzrostem rynku derywatów, zwłaszcza z rynku OTC2. Rynek OTC (over-the-counter), pozagiełdowy i nieregulowany, praktycznie wymknął się spod kontroli organów nadzorczych, które nie dysponowały narzędziami, aby zmierzyć jego skalę i na czas podjąć odpowiednie kroki ostrożnościowe. (fragment tekstu)

The paper discusses the impact of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories on post-trade infrastructure of the financial market. In particular, it focuses on central counterparty (CCP) clearing houses defined in the Regulation, as well as the subjective and objective scope of application of EMIR. The paper also refers to the impact of the Regulation on the Polish market, as well as the measures taken by the local post-trade infrastructure institutions: the Central Securities Depository of Poland (KDPW) and the clearing house KDPW_CCP. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Carney M., Completing the G20 reform agenda for strengthening over-the-counter derivatives markets, "Financial Stability Review" 2013, No. 17.
  2. Chcemy być instytucją pierwszego wyboru, "Parkiet" 7 listopada 2014.
  3. ESMA Questions and Answers; Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR), http://www.esma.europa.eu/system/files/2014 297_qa_vii_on_emir_implementation_20_march_14_0.pdf
  4. http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR
  5. Komunikat ESMA List of registered trade repositories, http://www.esma.europa.eu/content/ List-registered-Trade-Repositories
  6. Lannoo K., The New Financial Regulatory Paradigm: A transatlantic perspective, "CEPS Policy Brief " 2013, No. 287, http://ceps.eu/book/new-financial-regulatory-paradigm -transatlantic-perspective
  7. Regulamin repozytorium transakcji http://www.kdpw.pl/pl/Repozytorium transakcji% 20wersa EMIR/Strony/Dokumenty.aspx
  8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 201/1, 27 lipca 2012 r., http://eur-lex.europa.eu/LexUri-Serv/Lex UriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059: PL:PDF
  9. Singh M. K., Thomas S., Trade Repositories and their role in the financial marketplace, IGIDR Finance Research Group Technical Report, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai 2011.
  10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, http://isap.sejm.gov. pl/DetailsServlet?id=WDU20051831538
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.3.3.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu