BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński), Pawłowski Maciej (Uniwersytet Warszawski)
Title
Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych. Przegląd kluczowych rozwiązań w ustawie z dn. 15 stycznia 2015 r.o obligacjach
Corporate Bond Market in Poland in the Face of Legislative Changes. Overview of Key Issues
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 3, s. 42-49, rys., bibliogr. 8
Issue title
Rynek kapitałowy
Keyword
Rynek obligacji, Obligacje korporacyjne, Finansowanie przedsiębiorstwa
Bond market, Corporate bonds, Financing enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza i ocena wybranych treści nowego prawodawstwa regulującego zasady emisji, obrotu i wykupu obligacji - ustawy z dn. 15 stycznia 2015 r. o obligacjach6, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. Rozważania autorów skoncentrowane zostały na ocenie sytuacji emitentów i obligatariuszy funkcjonujących w segmencie obligacji korporacyjnych. (fragment tekstu)

The article attempts to analyze and evaluate the changes in the legal environment governing bond issuance in Poland. The analysis is focused on the content and changes introduced by the new Act on Bonds of 15 January 2015. The highlighted issues are considered from the point of view of issuers and investors on the corporate bond market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gałka T., Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, www.case-research.eu, dostęp 18.03.2015.
  2. Gębusia I., Nowa ustawa o obligacjach: szansa dla sektora MSP, "Gazeta Prawna" 2015, nr 52 (3945).
  3. Namiotkiewicz G., Stosio A., Abram G., Nowa ustawa o obligacjach, Briefing note 02/2015, Clifford Chance, Warszawa, www.cliffordchance.com, dostęp 18.03.2015.
  4. Pawłowski M., Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa 2015.
  5. Ustawa z dn. 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz. U. 2005, poz. 238.
  6. Ustawa z dn. 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U. 1995, nr 83, poz. 420.
  7. Waszkiewicz A., Ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
  8. www.wyborcza.biz, dostęp 18.03.2015.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.3.3.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu