BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Metodyczne aspekty opracowywania architektury korporacyjnej państwa
Methodical aspects of development of the National Enterprise Architecture
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 223-231, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Internet, e-usługi, Społeczeństwo informacyjne, Administracja publiczna, Samorząd terytorialny
Internet, e-services, Information society, Public administration, Local government
Note
streszcz., summ
Abstract
5 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jego celem jest wzmocnienie "cyfrowych fundamentów" rozwoju kraju przez zapewnienie szerokiego dostępu do szybkiego Internetu, zbudowanie efektywnych i przyjaznych użytkownikom e-usług publicznych oraz stałe podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld EUR, pochodzących ze środków unijnych. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Niezwykle istotne jest wypracowanie optymalnego podejścia do wydatkowania tych środków, tak aby zapewnić maksymalizację dostarczanej przez nie wartości publicznej do obywateli. Jest to tym bardziej istotne, że rzeczywiste rezultaty projektów zrealizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (który został przeprowadzony w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013), mimo formalnego pozytywnego zakończenia tych przedsięwzięć, nie zapewniły - zdaniem Komisji Europejskiej - zwiększenia potencjału rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych1. Dlatego podjęto próbę przedstawienia koncepcji architektury korporacyjnej jako narzędzia koordynującego od strony merytorycznej prace realizowane w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa i szerzej- w obszarze informatyzacji całej administracji publicznej. (fragment tekstu)

This paper presents an original concept of development of the National Enterprise Architecture. Then it goes on to demonstrate how the National Enterprise Architecture can be used to reduce risk factors associated with the implementation of Program Operacyjny Polska Cyfrowa [EN: Digital Poland. Operational Programme]. The article closes with an indication as to the development of future research.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Day-Yang L., Shou-Wei C., Tzu-Chuan Chou C., Resource fit in digital transformation: Lessons learned from the CBC Bank global e-banking project, "Management Decision" 2011, vol. 49, issue 10.
 2. Eggers W., Goldsmith S., The New Public Management Imperative: Government by Network, Deloitte, John F. Kennedy School of Government at Harvard University, Cambridge 2004.
 3. Górski T., Narzędzia informatyczne w procesie budowy architektury korporacyjnej, w: Wstęp do architektury korporacyjnej, red. B. Szafrański, A. Sobczak, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2009.
 4. Homburg V., Bekkers V., The Back-Office of E-Government, w: Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii 2002.
 5. Janssen M., Governing and Integrating Public Service Networks, tGov Workshop 2010, United Kingdom 2010.
 6. Komisja Europejska, Komunikat KE "Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", COM (2010) 2020.
 7. Kozłowski J., Narodziny i rozwój dyscyplin naukowych, "Sprawy Nauki - Biuletyn Komitetu Badań Naukowych" 1996, nr 1.
 8. Lankhorst M., Enterprise Architecture at Work. Modelling, Communication and Analysis, Springer, Berlin 2005.
 9. Möller K., Svahn S., Managing strategic nets: A capability perspective, "Marketing Theory" 2003, vol. 3, no. 2, s. 201-226.
 10. Multichannel Transformation in the Public Sector, Cabinet Office, United Kingdom 2006.
 11. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014.
 12. Ross J., Weill P., Robertson D., Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution, Harvard Business Review Press, USA 2006.
 13. Sobczak A., Koncepcja architektury korporacyjnej państwa, w: A. Sobczak, Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź 2013.
 14. The Open Group, A Description of Enterprise Architecture - as context for work on Business Architecture, Business Architecture Work Group, version 1.01, 18.01.2008.
 15. Yu E., Strohmaier M., Deng X., Exploring Intentional Modeling and Analysis for Enterprise Architecture, w: Proceedings of the 10th IEEE on International Enterprise Distributed Object Computing Conference Workshops, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu