BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórski Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Model BYOD w organizacji
BYOD model in the organization
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 203-221, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Technologie mobilne, Administracja publiczna, Pokolenie Y
Mobile technologies, Public administration, Generation Y
Note
streszcz., summ
Abstract
BYOD (bring your own device) to model pracy, w którym pracownicy wykorzystują swoje prywatne urządzenia mobilne w środowisku pracy i w celach służbowych. Jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się trendów ostatnich lat, który wciąż wzbudza wiele emocji. Jest on mylnie kojarzony z instytucjami silnie zinformatyzowanymi i związanymi tylko z sektorem IT. Obecnie można jednak zaobserwować dynamiczny rozwój tego zjawiska we wszystkich sektorach gospodarki, jak również w administracji publicznej. Cyfryzacja oraz wdrażanie modelu BYOD w administracji publicznej i służbie zdrowia zmusza organizacje do reorganizacji infrastruktury IT. Taki model pracy wymusza całkowitą zmianę podejścia do zarządzania: siecią, urządzeniami przenośnymi, bezpieczeństwem danych oraz samymi pracownikami, dla których wyrażenie "być w pracy" nabiera nowego znaczenia. Konsumeryzacja i model pracy BYOD niosą ze sobą ogromne możliwości zarówno dla pracodawców, jak i dla samych pracowników. Jakie korzyści oraz zagrożenia może więc przynieść model BYOD dla administracji publicznej oraz jak należy się przygotować do korzystania z niego? (fragment tekstu)

BYOD (Bring Your Own Device) was one of the top ten IT trends in 2013 which have had a significant impact on IT departments in companies and public organizations. The impact of this trend is not limited only to IT departments, as it also spread to other areas of organizations. Like all the new trends it brings with it many benefits for both the organization and its employees, but many hazards and problems, too. The aim of the paper is to discuss the BYOD phenomenon in Poland and abroad and to indicate the origins of its development, which are due to the needs of the 'Y generation' workers. The article shows the changes in the approach to the management of the institutional network, mobile devices, as well as to employees themselves, for whom the phrase 'be at work' takes on a new meaning. Moreover, the issues related to the threats and challenges associated with the implementation of the BYOD in an institution are discussed. Not without importance are the legal conditions and the elements of the Information Security Policy for organizations that need to be changed. BYOD gives the IT staff, administrators of personal data, and the owners of the organization a headache. Is it just a trend that forces a completely different approach to many areas of the organization or the future reality that is developing very dynamically and for which we have to prepare?(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. 2012 IT Security Survey, 'First-Generetion' BYOD Workers Pose Serious Security Challenges, FortiNet, 2012, http://www.kentconnects.gov.uk/home/Library/byod/2012 BYOD IT security survey.pdf/at_download/file.
 2. Branża teleinformatyczna - trendy i wyzwania biznesowe w Austrii, Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji, Kapsch BusinessCom, http://www.outsourcingportal.pl/pl/userfiles/image/raporty/ 2014/02_lut/25/Branza_Teleinformatyczna_Trendy_i_Wyzwania.pdf.
 3. BYOD&Mobile Security Report, http://scadahacker.com/library/Documents/Threat_Intelligence/InfoSec% 20- BYOD and Mobile Security 2014.pdf.
 4. Check Point 2013 Security Report, Check Point, http://www.checkpoint.com/campaigns/security-report.
 5. Duże przedsiębiorstwa w Polsce a bezpieczeństwo IT, Fortinet, 2014, http://www.fortinet.pl/wp-content/uploads/2014/09/Raport-PMR-Fortinet.pdf.
 6. Fazlagić J. A., Charakterystyka pokolenia Y, "e-Mentor" 2008, nr 3 (25), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549.
 7. http://www.cisco.com/web/PL/prasa/news/2012/20120925.html.
 8. Karp G., Bring Your Own Device - jak zorganizować pracę w firmie, http://www.eversheds.pl/articlesFiles/1171_2013-07_proseed_byod_jak_zorganizowac_prace_w_firmie_gkarp_anierzwicki. pdf.
 9. Loucks J., Medcalf R., Buckalew L., Faria F., Wpływ trendu BYOD na finanse. Korzyści z modelu BYOD dla firm o zasięgu światowym, http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/BYOD/Financial- Impact-of-BYOD-Whitepaper-PL.pdf.
 10. Mobile Consumerization Trends & Perceptions IT Executive and CEO Survey, Trend Micro, 2012, http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/business/white-papers/wp_decisive-analytics- consumerization-surveys.pdf.
 11. Mobilność, IT-Manager, http://it-manager.pl/wp-content/uploads/Mobilno -1.pdf.
 12. Największe zagrożenia dla bezpieczeństwa w Internecie w roku 2014 - głos polskich ekspertów, Raport Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, https://www.cybsecurity.org/wp-content/uploads/ 2014/01/Raport_FBC_Najwieksze_zagrozenia20141.pdf.
 13. Yoshida H., Top 10 IT Industry Trends for 2013, http://www.hds.com/in/news-resource-center/press-releases/2012/in121212.html.
 14. Workplace of the Future: a global market research report, Citrix, http://www.citrix.com/content/ dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/workplace-of-the-future-a-global-marketresearch-report.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu