BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papińska-Kacperek Joanna (Uniwersytet Łódzki), Polańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Inicjatywy Open Government Data
Open Government Data initiatives
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 191-202, rys., tabl., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Otwarty rząd, Systemy informatyczne, Web 2.0, Społeczeństwo informacyjne
Open Government, Computer system, Web 2.0, Information society
Note
streszcz., summ
Abstract
Otwarty rząd (ang. Open Government) to nowy sposób organizacji działań w państwie, w którym wykorzystuje się nowoczesne narzędzia informatyczne i komunikacyjne w celu zwiększenia współudziału obywateli w rządzeniu oraz wykorzystania ich wiedzy i zaangażowania do skuteczniejszego rozwiązywania problemów. Działania otwartego rządu charakteryzuje zatem otwartość na współpracę - cecha wielu aplikacji internetowych kojarzonych z epoką Web 2.0. Otwartość ma także związek z otwartymi licencjami. Celem artykułu jest opisanie inicjatyw wprowadzania w życie idei Open Government Data na świecie i w Polsce. (fragment tekstu)

Open Government is a new way of organizing a state's activities which uses modern information and communication tools in order to increase the participation of its citizens in governing and to apply their knowledge and commitment to effective problem solving. Therefore, activities the open government carries out are characterized by openness to cooperation - a feature of many web applications associated with the era of Web 2.0. Openness is also linked to open licenses. The article describes the initiatives to implement ideas of Open Government Data in Poland and abroad.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Back A., Gronau N., Tochtermann K., Web 2.0 und Social Media in der Unternehmenspraxis,Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2012.
 2. Grudzińska-Kuna A., Papińska-Kacperek J., Gotowość polskich naukowców do publikacji materiałów dydaktycznych w Internecie na tle koncepcji Web 2.0 w szkolnictwie wyższym, w: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. J. Migdałek, A. Stolińska, WNUP, Kraków 2011, s. 237-250.
 3. Janssen M., Charalabidis Y., Zuiderwijk A., Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government, "Information Systems Management" 2012, vol. 29, no. 4, s. 258-268.
 4. Leucci S., Preliminary Notes on Open Data Licensing, "Journal of Open Access to Law" 2014,vol. 2, no. 1.
 5. McNutt K., Public engagement in the Web 2.0 era: Social collaborative technologies in a public sector context, Canadian Public Administration, 2014.
 6. Papińska-Kacperek J., Oprogramowanie komputerowe, w: Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 81-94.
 7. Papińska-Kacperek J., Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
 8. Parycek P., Sachs M., Open government - information flow in Web 2.0, "European Journal of ePractice" 2010, vol. 9 (1), s. 1-70.
 9. Polańska K., Serwisy społecznościowe jako nowy kanał dostępowy do informacji publicznej, "Zeszyty" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 251-261.
 10. Sobczak A., Kulisiewicz T., Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, 2014.
 11. Uncharted Waters. The State of Open Data in Europe, CSC, 2011.
 12. http://creativecommons.org/licenses (data odczytu: 16.11.2014).
 13. http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html (data odczytu: 16.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu