BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszewski Piotr (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Wybrane problemy zarządzania tożsamością cyfrową w instytucjach administracji państwowej
Chosen problems of digital identity management in public administration institutions
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 179-190, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Cykl życia, Instytucje państwa
Life cycles, State institutions
Note
streszcz., summ
Abstract
Tożsamość w ujęciu ogólnym należy do kluczowych zagadnień z dziedziny filozofii, socjologii oraz pedagogiki. Słownikowa definicja (Słownik języka polskiego PWN1) tożsamości w pierwszej kolejności określa ją jako "identyczność". Jedna z kolejnych definicji opisuje tożsamość jako zespół faktów, cech oraz danych personalnych, pozwalających zidentyfikować konkretną osobę. Okazuje się, iż taką definicję można z powodzeniem zastosować również w przypadku tożsamości cyfrowej. Jedną z prób określenia tożsamości cyfrowej jest definicja P. J. Windleya, wskazująca, że jest to zestaw danych, które w sposób unikalny opisują osobę lub rzecz oraz zawierają informację na temat jej powiązań (fragment tekstu)

Trust management is one of the most important things in designing IT systems, especially in public and governmental institutions. There are many different trust models used during building PKI solutions, but none seems to be suitable for mobile environments, where there is no constant connection to central repositories. The article focuses on such systems and points out issues that can occur when building a mobile IT system.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adams C., Lloyd S., PKI podstawy i zasady działania. Koncepcje, standardy i wdrażanie infrastruktury kluczy publicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Jøsang A., PKI Trust Models, "Theory and Practice of Cryptography Solutions for Secure Information Systems (CRYPSIS)" 2013, May, s. 279-301.
 3. Perlman R., An Overview of PKI Trust Models, "IEEE Network" 1999, vol. 13, November/December,s. 38-43.
 4. PN-I-02000. Technika informatyczna. Zabezpieczenia w systemach informatycznych. Terminologia,Polski Komitet Normalizacyjny, 2002.
 5. Szafrański B., Główne wyzwania związane z modernizacją funkcjonowania państwa, IT w służbie efektywnego państwa, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 29, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 309-324.
 6. Windley P. J., Digital Identity, O'Reilly Media Inc., Sebastopol 2005.
 7. http://csrc.nist.gov/groups/ST/crypto_apps_infra/documents/sliding_window.pdf (data odczytu:10.11.2014).
 8. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4437/rozprawa_pjatkiewicz.pdf (data odczytu:10.11.2014).
 9. http://people.dsv.su.se/~matei/courses/IK2002_SMOW/L8_AC6.pdf (data odczytu: 10.11.2014).
 10. http://www.comp.nus.edu.sg/~bestpeer/paper/efficient-certificate-revocation-a.pdf (data odczytu:10.11.2014).
 11. https://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/pubs/pkitutorial.pdf (data odczytu: 10.11.2014).
 12. https://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt (data odczytu: 10.11.2014).
 13. http://www.itu.dk/courses/DSK/E2003/DOCS/PKI_Trust_models.pdf (data odczytu: 10.11.2014).
 14. http://www.itu.int/rec/T-REC-X.1252-201004-I (data odczytu: 10.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu