BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyjewski Zdzisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koszty ryzyka w projektach
The cost of risk in projects
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 287-298, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Budżet, Zarządzanie projektem, Zarządzanie ryzykiem
Budget, Project management, Risk management
Note
streszcz., summ
Abstract
Zarządzanie ryzykiem w projektach jest jedną z aktywności realizowanych w ramach prac nad projektem. W metodyce Project Management Institute jest to jeden z dziewięciu obszarów aktywności, jakie są wyspecyfikowane w ramach prac wykonywanych przez zespół projektowy. Na prace związane z zarządzaniem ryzykiem składają się: • identyfikacja ryzyka; • ocena ryzyka; • przeciwdziałanie ryzyku; • kontrolowanie przeciwdziałania ryzyku. Zakres poszczególnych aktywności jest dobrze zdefiniowany i istnieją różne metody oraz techniki realizacji tych prac. Oczywiście, w zależności od wagi projektu i założeń realizacyjnych poszczególne etapy prac związanych z zarządzaniem ryzykiem mogą być różnie przeprowadzane. Należy zauważyć, że prace te nie powodują postępu prac projektowych, a jedynie mają charakter zabezpieczenia sprawnej realizacji zadań projektowych i ich wykonania. Zarówno identyfikacja zagrożeń, jak i ocena ich w kontekście oddziaływania na prace projektowe powinny być wykonane zgodnie ze strategią realizacji projektu. (fragment tekstu)

Managing project risk is an unproductive activity that constitutes a burden on the budget of a project. In addition to the problems associated with the normal activity related to risk management, the project manager must adopt a strategy of approaching the risk which is adequate for the situation. Depending on the active or reactive strategy of response to threats, the cost of risk incurred on the project budget will vary.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Duncan W. R., A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI Standards Committee,Project Management Institute, PA 19082 USA.
 2. Herkens G. R., Jak zarządzać projektami, Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
 3. Kisielnicki J., Strategia informatyzowania organizacji w świecie ryzyka i niepewności, materiały z konferencji "Strategia systemów informacyjnych 1999", Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 4. Kisielnicki J., Zarządzanie i informatyka, Placet, Warszawa 2014.
 5. Kozarkiewicz A., Zarządzanie portfelami projektów, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 6. Lent B., Zarządzanie procesami prowadzenia projektów, Difin, Warszawa 2005.
 7. Pritchard C. L., Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG PRESS, Warszawa 2002.
 8. Rot A., Podejście ilościowe i jakościowe w analizie ryzyka informatycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 55, Aspekty informatyzacji organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 9. Rutkowska J., Rak D., Ewolucja narzędzi informatycznych wspierających metodę rachunku kosztów działań, "Zeszyt Naukowy" Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Problemy zarządzania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 10. Strategiczne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, E. Sońty-Draczkowska, Bizarre, Warszawa 2009.
 11. Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa 2004.
 12. Szyjewski Z., Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych. Czynniki sukcesu, wymiarowanie projektu, Placet, Warszawa 2001.
 13. Willett A. H., The Economic Theory of Risk Insurance, University of Pensylvania Press, Philadelphia 1951.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu