BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szałkowska-Strzelecka Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Chmura obliczeniowa w administracji publicznej w świetle analiz literatury i badań empirycznych
Cloud computing in the public administration in literature and empirical research
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 259-270, rys., tabl., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Nowe technologie, Chmura obliczeniowa, Samorząd terytorialny, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Public administration, High-tech, Cloud computing, Local government, Local government units
Note
streszcz., summ
Abstract
Administracja publiczna musi się nieustannie dopasowywać do zmieniających się warunków związanych z ciągłym postępem technologicznym. Wraz z rozwojem infrastruktury oraz pojawiającymi się nowymi rodzajami usług dostarczanymi drogą elektroniczną wzrastają również zdolności interesariuszy urzędów do posługiwania się nowoczesnymi technologiami, a także wymagania odbiorców w zakresie jakości świadczonych usług. We współczesnych koncepcjach rozwoju informatyzacji sektora publicznego przetwarzanie w chmurze obliczeniowej postrzega się jako sposób na sprostanie wymogom technologicznej nowoczesności i odpowiednio wysokich standardów jakościowych. Analiza rozwoju systemów administracji publicznej - w tym systemów jednostek samorządu terytorialnego (JST), wykorzystujących technologię cloud computing (CC) oraz szacowanie tworzonej przez nie wartości publicznej - stanowi ważny temat badawczy. (fragment tekstu)

The article is devoted to cloud computing in the public administration in literature and empirical research. After the introduction, the second section describes development trends of cloud services provided by administrative units from the point of view of literature. The third section presents conclusions of empirical research based on an analysis of data from a survey made by the Center of IT Projects (CPI). The survey concerned the use of cloud computing for local administration. Finally, there are conclusions and an indication of directions of further research related to the public value created by the cloud.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Cellary W., Strykowski S., E-Government Based on Cloud Computing and Service-Oriented Architecture, ICEGOV '09 Proceedings of the 3 rd international conference on Theory and practice of electronic governance, Bogota, 10-13 November 2009, Association for Computing Machinery, New York 2009.
  2. Cypryjański J., Rozwój zastosowań chmury obliczeniowej w administracji publicznej - prognozy,bariery, korzyści, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 29, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
  3. Moore M. H., Creating Public Value: Strategic Management in Government, Harvard University Press, Cambridge 1995.
  4. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie", Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, COM (2012) 524 final, Bruksela, 16 stycznia 2013.
  5. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
  6. Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Up-take, SMART 2011/0045, D4 - Final Report, IDC, 2012.
  7. Wyld D. C., Moving to the Cloud: An Introduction to Cloud Computingin Government, IBM Center for the Business of Government, 2009.
  8. Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce, KPMG, WWPE, 2014, http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params [section_id] =20¶ms [category_id]=327 (data odczytu: 10.11.2014).
  9. http://www.cpi.gov.pl/faqlist,257.html (data odczytu: 10.11.2014).
  10. http://www.kpmg.com/pl/pl/about/strony/historia.aspx (data odczytu: 10.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu