BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępniak Cezary (Politechnika Częstochowska)
Title
Mapy interaktywne jako narzędzie wspierania procesów inwestycyjnych
Interactive maps as a tool of investment processes support
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 248-257, rys., tabl., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Jednostki administracyjne, Systemy informatyczne, System Informacji Przestrzennej
Administrative units, Computer system, Geographic Information System (GIS)
Note
streszcz., summ
Abstract
Technologia GIS (ang. geographic information system) jest coraz powszechniejsza. Zastosowanie różnego typu map w zarządzaniu jednostkami administracyjnymi staje się standardem, a w niektórych dziedzinach jest wręcz wymogiem prawnym. Dlatego dostawcy technologii GIS starają się zaspokoić potrzeby swoich użytkowników wynikające z przepisów prawnych, a jednocześnie wskazywać coraz to nowsze dziedziny zastosowania map cyfrowych. Tymczasem zarządy jednostek administracyjnych stają przed coraz większymi zadaniami, stawianymi przez rzeczywistość społeczno-gospodarczą w ich jednostkach. Z jednej strony mają one spełniać zadania administracyjne wynikające z przepisów prawnych bądź przyjętych funkcji, a z drugiej strony oczekuje się od nich sprawnego zarządzania, dzięki któremu podniesie się standard życia mieszkańców danej gminy, miasta czy powiatu. W efekcie jednym z podstawowych wyznaczników aktywności zarządów jednostek samorządowych jest ich aktywność inwestycyjna. (fragment tekstu)

The paper shows interactive maps as a potential tool for supporting investment processes. It presents interactive maps as a part of modern GIS technology. Interactive maps are treated as a kind of enlarged GIS technology. The paper focuses on an application of interactive maps in an investment processes realized in local government units. The application is showed on the basis of a phase by phase description of the investment processes procedure.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Fu P., Sun J.,. Web GIS: Principles and Applications, ESRI Press, Redlands 2010.
  2. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2007.
  3. Harvey F., A primer of GIS. Fundamental Geographic and Cartographic Concepts, The Guilford Press, New York-London 2008.
  4. Jelonek D., Stępniak C., Turek T., The Concept of Building Regional Business Spatial Community,w: ICETE. 10th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications Proceedings, 29-31 July 2013, Reykjavik, Iceland, s. 83-90.
  5. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., GIS. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  6. Stępniak C., Turek T., Integration of Spatial Information Resources on the example of Utility Companies in Częstochowa Region, "Online Journal of Applied Knowledge Management" 2014, vol. 2, issue 2, s. 97-108.
  7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
  8. http://mapmaker.edukation.nationalgeographic.com (data odczytu: 26.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu