BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zdonek Iwona (Politechnika Śląska)
Title
Model UTAUT w świetle badań społeczeństwa informacyjnego w Polsce w obszarze e-podatków
E-taxes area in UTAUT model in view of the research of information society in Poland
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 234-245, rys., tabl., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Ludzie młodzi, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Społeczeństwo informacyjne, e-administracja, Sektor publiczny
Young people, Information and Communication Technology (ICT), Information society, e-government, Public sector
Note
streszcz., summ
Abstract
W sytuacji, gdy Europejska Agenda Cyfrowa stawia sobie za cel osiągnięcie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego, można przyjąć, iż polskie społeczeństwo zmierza w kierunku społeczeństwa informacyjnego. Zmiany w tym kierunku będą tym szybsze, im szybciej i chętniej członkowie społeczeństwa będą akceptować i użytkować pojawiające się technologie IT. Problemowi akceptacji tych technologii na świecie poświęcono już liczne badania1, również w Polsce problem ten jest przedmiotem częstych dociekań. Jako przykład można podać tu raport BCG 2011 Polska internetowa czy corocznie publikowany raport GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Z dokumentów tych wynika, iż polskie społeczeństwo wykorzystuje Internet głównie do celów prywatnych, przede wszystkim do komunikowania się i rozrywki. Ludzie młodzi i uczący się wykorzystują go również do zdobywania wiedzy. W sferze aktywności ekonomicznej wykorzystanie Internetu wiąże się głównie z: poszukiwaniem informacji o produktach i usługach, kupowaniem, korzystaniem z płatności on-line. Raporty wskazują na rzadkie korzystanie społeczeństwa z e-administracji, co jest niepokojącym zjawiskiem i świadczy o małych nakładach sektora publicznego na ten rodzaj gospodarki. Dlatego też w ramach przyjętego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) możemy obserwować wzrost inwestycji i kampanii motywujących, których celem jest dążenie do upowszechnienia wśród społeczeństwa korzystania z e-usług w administracji. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to discover the UTAUT model in the area of e-taxes. Authors describe the characteristics of the four main criteria of UTAUT model in view of information society behaviour in the case of e-tax: 1) the expected execution, 2) cognitive effort, 3) social impact and 4) favourable circumstances.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Lederer A., Maupin D., Sena M., Zhuang Y., The Technology Acceptance Model and the World Wide Web, "Decision Support Systems" 2009, no. 29, s. 269-282.
 2. Lin K. Y., Lu H. P., Why people use social networking sites: An empirical study integrating network externalities and motivation theory, "Computers in Human Behavior" 2011, no. 27,s. 1152-1161.
 3. Moon J. W., Kim Y. G., Extending the TAM for a World-Wide-Web context, "Information & Management" 2001, no. 38, s. 217-230.
 4. Pelling E. L., White K. M., The theory of planned behavior applied to young people's use of social networking Web sites, "Cyberpsychology and Behavior" 2009, no. 12, s. 755-759.
 5. Roca J., Chiu C. M., Martinez F., Understanding e-learning continuance intention: An extension of the Technology Acceptance Model, "International Journal Human-Computer Studies" 2006, no. 64, s. 683-696.
 6. Sorebo O., Halvari H., Gulli V. F., Kristiansen R., The role of self-determination theory in explaining teachers' motivation to continue to use e-learning technology, "Computers & Education" 2009, no. 52, s. 1177-1187.
 7. Teo T. S. H., Lim V. K. G., Lai R. Y. C., Intrinsic and extrinsic motivation in Internet usage, "Omega: The International Journal of Management Science" 1999, no. 27, s. 25-37.
 8. Venkatesh V., Morris M. G., Davis G. B., Davis F. D., User acceptance of information technology:Toward a unified view, "MIS Quarterly" 2003, no. 27, s. 425-478.
 9. Wu J. H., Wang S. C., What drives mobile commerce An empirical evaluation of the revised technology acceptance model, "Information & Management" 2005, no. 42, s. 719-729.
 10. George J. F., The theory of planned behavior and Internet purchasing, 2004, http://www.emeraldinsight. com/journals.htm?articleid=1455229&show=abstract (data odczytu: 10.11.2014).
 11. http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/statystyka (data odczytu: 10.11.2014).
 12. http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp (data odczytu: 10.11.2014).
 13. Limayem M., Khalifa M., Frini A., What makes consumers buy from Internet? A longitudinal study of online shopping, 2000, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?reload=true&arnumber= 852436 (data odczytu: 10.11.2014).
 14. Raport Boston Consulting Group 2011: Polska internetowa, http://www.polskainternetowa.pl/pdf/raport_BCG_polska_internetowa.pdf (data odczytu: 10.11.2014).
 15. Raport GUS: społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne (data odczytu: 10.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu