BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipkowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Horodelski Michał (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Zastosowanie KBS do szybkiej identyfikacji częstotliwości z EEG
Application of knowledge-based system for fast identification of EEG frequency
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 353-367, rys., tabl., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Symulacje komputerowe, Systemy zarządzania
Computing simulation, Management system
Note
streszcz., summ
Abstract
Ocena stanu zdrowia psychicznego jest niemniej ważna niż ocena stanu zdrowia fizjologicznego człowieka. Dzięki zaawansowanej technologii elektroniki medycznej możliwe staje się spojrzenie głębiej w stan umysłu, a nawet analiza stanu psychofizjologicznego człowieka. Zaawansowane urządzania EEG odbierają sygnały niskiej mocy i dostarczają wysokiej jakości obraz numeryczny fal elektromagnetycznych generowanych przez ludzki mózg3. Sprawne i skuteczne używanie tego typu urządzeń wymaga od terapeuty olbrzymiej wiedzy z zakresu neuropsychologii w celu prawidłowej interpretacji obieranych sygnałów. Wiedzę tę można jednak skodyfikować i zaszyć w algorytmach komputerowych. (fragment tekstu)

In the paper, the authors solve the problem of fast interpretation of data from selected psychophysiology devices, dedicated to research on semi-trained respondents acting in stress environment, making highly responsible decisions in short time. Results from EEG (electroencephalography), among others, are evaluated by therapists according to their knowledge. Classic methods are acceptable for accidental cases, but in group cases they prolong the time of the analysis. In the paper the authors present a method of digital support of therapist's or trainer's decisions in the interpretation of data received form medical devices. The authors propose an algorithm and its implementations for visualizations of given interpretations, which help to increase the speed of biofeedback for therapist. Additionally, the authors propose a built-in platform which is mobile, scalable and allows using engineering tools, including computational intelligence in future work. Method: An environment of Knowledge-Base System 2014 for the automatic interpretation of data from sensors has been developed together with a batch system with an internal knowledge base, ready to work in LiveCD mode in accordance with the IEEE829 standard, providing not only mobility, but also the acceleration of various applications integrated with psychophysiological devices. Quality evaluation: To examine the compatibility of KBS system with the requirements, an abstract verification based on the model checking method has been used. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Błasiak W., Godlewska M., Rosiek R., Wcisło D., Nowe technologie w badaniach edukacyjnych,w: Człowiek, media, edukacja, red. J. Morbitzera, E. Musiał, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwerystet Pedagogiczny, Kraków 2013.
 2. Clarke E. M., Model Checking, w: Handbook of Automated Reasoning, red. A. Robinson, A. Voronkov,Elsevier BV, Amsterdam 2001, s. 1635-1790.
 3. Clarke E. M., The Birth of Model Checking, w: 25 Years of Model Checking, red. O. Grumberg,H. Veith, "Lecture Notes in Computer Science", cz. 5000, Springer, Berlin-Heidelberg 2008, s. 1-26.
 4. Emerson E. A., Clarke E. M., Using branching time logic to synthesize synchronization skeletons,"Science of Computer Programming" 1982, vol. 2, s. 241-266.
 5. Filipkowski P., Horodelski M., Zastosowanie rozproszonej platformy modelowania i symulacji do analizy informacji medycznych na bieżąco, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 35, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 6. Filipkowski P., Horodelski M., Kozłowski A., Kurowski P., Lasyk J., Mruk W., Oleszczuk D.,Technologie społeczeństwa informacyjnego, cz. 1, "Przegląd Techniczny" 2012, nr 22.
 7. Filipkowski P., Horodelski M., Kozłowski A., Kurowski P., Lasyk J., Mruk W., Oleszczuk D.,Technologie społeczeństwa informacyjnego, cz. 2, "Przegląd Techniczny" 2012, nr 23-24.
 8. Filipkowski P., Kasperek M., Nowakowski J., System operacyjny Linux tsibuntu live, w: LabTSI™- platforma modelowania i symulacji, red. A. Janicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 9. Filipkowski P., Kasperek M., Nowakowski J., Wirtualna Maszyna Równoległa, w: LabTSI™ - platforma modelowania i symulacji, red. A. Janicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 10. Horodelski M., Narzędzie modelowania i symulacji Scilab, w: LabTSI™ - platforma modelowania i symulacji, red. A. Janicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 11. Huth M., Ryan M., Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, New York 2004.
 12. Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka, red. J. S. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 13. Jaśkowski P., Zarys psychofizjologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2004.
 14. Kripke S., Semantical Considerations on Modal Logic, "Acta Philosophica Fennica" 1963, vol. 16, s. 83-94.
 15. Mulawka J. J., Systemy ekspertowe, WNT, Warszawa 1996.
 16. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2006.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu