BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodowska Agata (Tecna Sp. z o.o.), Waszkowski Robert (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych dla służb sanitarnych
The support system for sanitary services simulation exercises
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 323-341, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Symulacje komputerowe, Procesy biznesowe
Computing simulation, Business processes
Note
streszcz., summ
Company
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny (PPIS)
Abstract
W niniejszej pracy prezentowany jest moduł wspomagania decyzji zaimplementowany w ramach projektu, w którym opracowano system wspomagania ćwiczeń symulacyjnych dla służb sanitarnych w celu doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową. System będzie podstawą organizacji ćwiczeń symulacyjnych dla organów nadzoru sanitarnego w zakresie zwalczania potencjalnych zatruć lub epidemii przenoszonych drogą pokarmową. Ćwiczenia symulacyjne mają na celu lepsze przygotowanie inspektorów sanitarnych do zwalczania zatruć lub epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową oraz doskonalenia procedur stosowanych przez organy nadzoru sanitarnego. W trakcie dochodzenia epidemiologicznego, a także przed jego rozpoczęciem służby sanitarne mają do czynienia z wieloma sytuacjami decyzyjnymi. Wsparcie w zakresie szybkiego podejmowania właściwych decyzji zapewnia opracowany w projekcie moduł wspomagania decyzji. (fragment tekstu)

The paper presents the concept of a computer support system for simulation exercises organized for sanitary inspection services. Simulation exercises are connected with food-borne epidemics. The system supports sanitary inspectors in conducting epidemiological interviews, examination of patients, sanitary inspection of facilities and forecasting the development of the epidemic. The system also offers the After Action Review function.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Barker R., Case Method SM. Modelowanie związków encji, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2006.
  2. Bertrandt J., Pytlak R., Nowicki T., Waszkowski R., Computer simulation based exercises connected with food-borne epidemics, "Building Healthy Global Food Systems: A New imperative for Public Health", World Public Health Association, Keble College, Oxford, UK, 8-9 September 2014.
  3. Fajdek B., Pytlak R., Stachura M., Tarnawski T., Bertrandt J., Nowicki T., Waszkowski R., Decision Support System for Modeling and Simulation of Epidemics Cased by Contaminated Water, "Building Healthy Global Food Systems: A New imperative for Public Health", World Public Health Association, Keble College, Oxford, UK, 8-9 September 2014.
  4. Lasocki K., Nowicki T., Symulacja komputerowa i analiza epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową, "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2013, nr 94 (2), s. 159-162.
  5. Nowicki T., Modelowanie procesów biznesowych rozprzestrzeniania się epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową, "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2013, nr 94 (4), s. 762-765.
  6. Nowicki T., Pytlak R., Waszkowski R., Bertrandt J., Kłos A., Formal Models of Sanitary Inspections Teams Activities, "International Journal of Medical, Pharmaceutical Science and Engineering" 2014, vol. 8, no. 2, s. 66-73.
  7. http://aurea-bpm.com.
  8. http://www.bpmn.org.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu