BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Redo Magdalena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Analiza wielkości i struktury rezerw dewizowych w Polsce w latach 1998-2014
An Analysis of the Amount and Structure of Foreign Exchange Reserves in Poland in the Years 1998-2014
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 4, s. 571-579, bibliogr. 26 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Keyword
Rezerwy dewizowe, Rezerwy walutowe, Waluta międzynarodowa, Papiery dłużne, Polityka inwestycyjna państwa
Foreign exchange reserves, Foreign exchange reserves, International currency, Debt securities, State's investment policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza wielkości i struktury rezerw dewizowych w Polsce w latach 1998-2014. Rezerwy dewizowe stanowią zabezpieczenie finansowe kraju rozwijającego się, dlatego strategie zarządzania nimi zakładają zazwyczaj inwestowanie ich w sposób niezwykle bezpieczny i płynny. W te standardy wpisuje się także i polska struktura rezerw dewizowych. Zostały one zainwestowane w głównej mierze w papiery dłużne najbardziej wiarygodnych rządów i instytucji międzynarodowych, denominowane w głównych walutach międzynarodowych, i taka struktura utrzymuje się od lat.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze the amount and structure of foreign exchange reserves in Poland in the years 1998-2014. The international reserves determine the emerging economies' financial security and that is why foreign exchange reserves management strategies assume that they are invested with priority given to liquidity and security. These principles are also binding in the Foreign Exchange Reserves Management in Poland. Most of international reserves are invested in debt securities of the most credible economies and international institutions, and they are denominated in the main international currencies. This structure has been maintained in Poland for many years.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Główny Urząd Statystyczny (2014), Polska - wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007).
 2. Roczne wskaźniki makroekonomiczne. Rachunki narodowe, data aktualizacji: 19.09.2014 (data pobrania: 21 listopada 2014).
 3. GoldPrice.org (2014), Spot Gold Price, 15 Year Gold Price in USD/oz, November 21 (http:// www.goldprice.org/spot-gold.html - data pobrania: 21 listopada 2014).
 4. International Monetary Fund (2007), Annual Report 2007. Making the global economy work for all, Washington.
 5. International Monetary Fund (2009), Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (BPM6), Washington.
 6. International Monetary Fund (2014), Annual Report 2014. From Stabilization to Sustainable Growth, October.
 7. Najwyższa Izba Kontroli (2014), Zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi. Informacja o wynikach kontroli, 10 marca, Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF.
 8. Narodowy Bank Polski (2006), Raport Roczny 2005, Warszawa.
 9. Narodowy Bank Polski (2007), Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego. Streszczenie, Warszawa.
 10. Narodowy Bank Polski (2008), Raport Roczny 2007, Warszawa.
 11. Narodowy Bank Polski (2009), Raport Roczny 2008, Warszawa.
 12. Narodowy Bank Polski (2010), Raport Roczny 2009, Warszawa.
 13. Narodowy Bank Polski (2012), Raport Roczny 2011, Warszawa.
 14. Narodowy Bank Polski (2013), Raport Roczny 2012, Warszawa.
 15. Narodowy Bank Polski (2014), Raport Roczny 2013, Warszawa.
 16. Narodowy Bank Polski (2014b), Sprawozdanie z działalności NBP w 2013 r., Warszawa.
 17. Narodowy Bank Polski (2014c), Statystyka bilansu płatniczego. Oficjalne aktywa rezerwowe, dane miesięczne, stan na koniec października 2014 r. (data pobrania: 21 listopada 2014 r.).
 18. Narodowy Bank Polski (2014d), Statystyka bilansu płatniczego. Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych, stan na koniec października 2014 r. (data pobrania: 21 listopada 2014 r.).
 19. Narodowy Bank Polski, Raport Roczny - wydania z lat 1998-2013, Warszawa.
 20. Redo M. (2013), Istota i znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych w gospodarkach rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", Nr (5)37, s. 193-205.
 21. Redo M. (2013b), Źródła pochodzenia rezerw walutowych - analiza przepływów międzynarodowych w Polsce pod kątem akumulacji aktywów rezerwowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", Nr 38, s. 249-266.
 22. Redo M. (2014), Prawne i finansowe aspekty zarządzania rezerwami dewizowymi w Polsce, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", vol. 42, s. 195-208.
 23. Redo M. (2014b), Rezerwy dewizowe na świecie - analiza i ocena poziomu, dynamiki i struktury w latach 1995-2012, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", Nr 6(44), s. 171-190.
 24. Uchwała (1999) nr 16/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 7 maja 1999 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zakupu walut obcych przez banki w Narodowym Banku Polskim" (Dz. Urz. NBP Nr 11 z 26 maja 1999 r. poz. 16).
 25. Ustawa (1997) z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.).
 26. Informacje uzyskane od pracownika Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym Narodowego Banku Polskiego w 2013 r.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu