BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pańkowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Konceptualizacja architektury systemu prosumpcji w obszarze e-zdrowia
Conceptualization of prosumption system architecture in e-health
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 425-436, rys., tabl., bibliogr. 14 poz.
Keyword
e-zdrowie, Systemy informatyczne, Technologie mobilne, Rozwój technologiczny, Prosumpcja
e-health, Computer system, Mobile technologies, Technological development, Prosumption
Note
streszcz., summ
Abstract
Systemy informatyczne, infrastruktura sieciowa i dedykowane aplikacje w ochronie zdrowia, zbudowane i eksploatowane w różnym środowisku technologicznym, stanowią odpowiedź na potrzebę zmiany postaci usług zdrowotnych w społeczeństwie informacyjnym. Zmiana technologii informacji dotyczy również systemów e-zdrowia ze względu na dynamiczny rozwój Internetu oraz urządzeń mobilnych, a także technologii webowych i sieci przesyłania danych. Obok rozwoju technologii niezwykle ważne w obszarze e-zdrowia jest opracowanie odpowiednich standardów zarządzania informacjami i wiedzą o pacjencie, a także sprostanie wyzwaniom interoperacyjności na podstawie wytycznych ram interoperacyjności (fragment tekstu)

The paper aims to present research results on e-healthcare development in Poland. The paper consists of three parts. The first part of the article covers the discussion on concepts and development of prosumption, particularly in the e-healthcare sector. The second part of the paper includes an analysis of a survey conducted among students in Poland. The last part concerns the modelling of e-healthcare prosumption system architecture. The ArchiMate tool was used for the visualisation of the prosumption system.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ahern D., Phalen J. M., Eaton Ch., The Role of eHealth in Patient Engagement and Quality Improvement,w: eHealth Solutions for Healthcare Disparities, red. M. Ch. Gibbons, Springer,New York 2008, s. 75-93.
 2. Dietz J. L. G., Enterprise Ontology, Springer, Berlin 2006.
 3. Duff A. S., A Normative Theory of the Information Society, Routledge, New York 2011.
 4. Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P., Wykorzystanie technologii ICT w społeczeństwie informacyjnym w świetle badań systemów zarządzania wiedzą w e-zdrowiu, w: Informatyka w województwie śląskim - innowacyjne trendy rozwoju, red. A. Białas, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2015, s. 33-44.
 5. Hubner U., Introduction to eBusiness, w: eBusiness in Healthcare. From eProcurement to Supply Chain Management, red. U. Hubner, M. A. Elmhorst, Springer, London 2008, s. 3-27.
 6. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Implementation of IT systems in health protection, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynieria produkcji, cz. 7, Information Technology in Business Management and Production Engineering, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, s. 568-576.
 7. Sołtysik-Piorunkiwicz A., Banasikowska J., Interoperability and Standardization of e-Government Ubiquitous Systems in the EU Member States, w: Proceedings of the 13th European Conference on eGovernment: ECEG 2013, t. 2, red. W. Castelnovo, E. Ferrari, ACPI, UK 2013, s. 481-490.
 8. Wilson E. V., Applying Personal Health Informatics to Create Effective Patient - Centered E-Health, w: Healthcare Information Systems and Informatics, red. J. Tan, Medical Information Science Reference, Hershey, New York 2008, s. 344-360.
 9. Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ, https://www.ekuz.nfz.gov.pl (data odczytu: 15.11.2014).
 10. Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9 (data odczytu: 15.11.2014).
 11. Europe and The Global Information Society: Bangemann report recommendations to the European Council,http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/B9D13CAAD4A71590C125723500494242/ $file/Raport_Bangemanna_1994.pdf (data odczytu: 24.10.2014).
 12. Strategia e-Zdrowia, http://www.ezdrowie.lodzkie.pl/ezdrowie/strategia-ezdrowia-polski (data odczytu: 15.11.2014).
 13. System Zdrowotny Informator Pacjenta, https://zip.nfz.poznan.pl/ap-zip-user (data odczytu: 15.11.2014).
 14. Zintegrowany Informator Pacjenta, https://zip.nfz.gov.pl (data odczytu: 15.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu