BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komnata Wojciech (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Interoperacyjność rejestrów medycznych - zastosowanie federacyjnej hurtowni danych
Interoperability of medical registers - the use of federated data warehouse
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 383-398, rys., tabl., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Techniki informacyjne, Zintegrowane systemy informatyczne
Information techniques, Information integrated system
Note
streszcz., summ
Abstract
Intensywne prace nad rozwojem medycznych systemów informacyjnych miały w Polsce swój początek w latach 90. ubiegłego wieku. Realizowano wówczas wiele projektów przy finansowym wsparciu ośrodków amerykańskich i europejskich. W tym okresie powstały pierwsze zintegrowane systemy informatyczne obsługujące zarówno część administracyjną szpitala ("szarą"), jak i część medyczną ("białą"). Nie można w tym miejscu rozważań nie zwrócić uwagi na fakt, iż owe systemy były samodzielne, niezależne, zupełnie niewspółpracujące ze sobą. Jeżeli jakiś dostawca wdrażał swoje rozwiązanie, to nie zakładał współpracy pomiędzy różnymi produktami. Prowadziło to do powstania, nawet na poziomie pojedynczych placówek medycznych, swoistych "wysp", część administracyjna działała w zupełnie odizolowany sposób od części "białej". Na ten stan rzeczy miały również wpływ częste wówczas zmiany aktów prawnych oraz brak kompleksowych rodzimych systemów medycznych. (fragment tekstu)

The paper gives attention to selected aspects of using modern ICT solutions in appliances of interoperability in the integration of medical registers. Interoperability is essential for the success of the development and implementation of modern medical information systems. The current scope of the exchange of data between the registers is unsatisfactory and maintaining the current state threatens further action in the platform P1 and P2. In the paper, the author shows a potential way of using ICT solutions for the purpose of a full integration of medical registers - Data Warehouse technology.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dokumentacja projektowa "Medical Information Management". Raport ver. 2.0, red. W. Komnata,Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.
 2. Dokumentacja projektu HIM, red. W. Komnata, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius",Kraków 1997.
 3. Dymek D., Komnata W., Kotulski L., Szwed P., Architektury hurtowni danych. Model referencyjny i formalny opis architektury, Wydawnictwo AGH, Kraków 2015.
 4. Inmon W. H., Building the Data Warehouse, Wiley, Indianapolis 2005.
 5. Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit, The Definitive Guide to Dimensional Modeling,John Wiley and Sons, Indianapolis 2013.
 6. Komnata W., Standaryzacja systemów informacji medycznej na przykładzie Health Level Seven (HL7) w części przyjęciowo-wypisowej, w: Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego, red. J. Jagielski, K. Frączkowski, R. Mielczarek, ŚOW, Wrocław 1995, s. 129-133.
 7. Komnata W., Dymek D., Integracja rejestrów publicznych na poziomie samorządu terytorialnego, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 33, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 8. Nyczaj K., Ruszkowski J., Definicje, klasyfikacje oraz modele integracji rejestrów publicznych, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 12, s. 20-38.
 9. Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Wydawnictwa UW, Warszawa 2006.
 10. Rudowski R., Informatyka medyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 11. Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, LexisNexis, Warszawa 2005.
 12. Szafrański B., Bliźniuk G., Karbowski J., Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informatycznych administracji publicznej, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice 2006.
 13. Trąbka W., Komnata W., Stalmach L., Kozierkiewicz A., Szpitalne systemy informatyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1997.
 14. Dygaszewicz J., Integracja rejestrów publicznych, GUS, lipiec 2010, www.pte.pl/pliki/2/30/INTEGRACJA REJESTROW.pdf (data odczytu: 18.11.2013).
 15. http://definition-interoperabilite.info/pl/ (data odczytu: 12.11.2014).
 16. http://trybunal.gov.pl/s/k-3313/ (data odczytu: 10.11.2014).
 17. Konferencja "Rejestry medyczne jako wiarygodne źródło informacji", Warszawa, 11 marca 2009,
 18. http://www.ordo.info.pl/j11/konferencje (data odczytu: 12.11.2014).
 19. Tadeusiewicz R., Informatyka medyczna (skrypt uczelniany UMCS), Lublin 2011, http://informatyka.umcs.lublin.pl/files/tadeusiewicz.pdf (data odczytu: 12.11.2014).
 20. www.bip.msw.gov.pl (data odczytu: 12.11.2014).
 21. www.csioz.gov.pl (data odczytu: 12.11.2014).
 22. www.monitorpolski.gov.pl/MP/2013/121 (data odczytu: 18.11.2013).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu