BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakimowicz Marek, Saniuk Anna (Uniwersytet Zielonogórski), Saniuk Sebastian (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Sterowanie przepływami materiałowymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym w warunkach występowania deterministycznych ograniczeń logistycznych
Control of the material flows in a manufacturing company in the conditions of deterministic logistic constraints
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 251-257, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Przepływ informacji w łańcuchu dostaw, Organizacja, Przepływy materiałowe, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Produkt
Supply chain, Flow of information in the supply chain, Organisation, Material flows, Supply Chain Management (SCM), Product
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praca stanowi ilustrację problemu planowania przepływów materiałowych dla pewnej klasy systemów realizujących wspólne zlecenie produkcyjne przy uwzględnieniu ograniczeń zasobowych i logistycznych danego przedsiębiorstwa. Oryginalność rozpatrywanego problemu jest związana z wyróżnieniem zasobu taktującego. Stwarza to niespotykaną do tej pory szansę śledzenia reakcji organizacji na bodźce pochodzące z jej otoczenia, a także odkrycia zasad rządzących nią w trakcie wykonywania różnorakich działań. Przedstawiona metodyka zakłada podporządkowanie organizacji produkcji temu elementowi systemu rozpatrując go jako ograniczenie ze względu na wydajność jak i charakterystykę pracy przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The paper provides an illustration of material flow planning problem for a certain class of systems implementing joint production order, taking into account resource and logistic constraints of the enterprise. The originality of the described problem is rel ated to the d etermine a bottleneck . This creates an unprecedented opportunity to follow the organization reaction to stimuli from the environment, as well as discovering the rules governing it in carrying out various activities. The presented methodology i nvolves the subordination of the production organization of this element of the system considering it as a constraint due to the performance and operating characteristics of the company.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Christoper M., D. R. Towill, Developing Market Specyfic Supply Chain Strategies, "International Journal of Logistics Management" 2002, vol. 13, No1.
 2. Cole J. J., Bardi E. J., Langley C. J. Jr., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002 - s. 734. ISBN 83-208-1355-7
 3. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 - 322 s, ISBN: 83-01-13856-4
 4. Grucki K., Logistyka a koncepcja wyszczuplonego zarządzania, w: Logistyka we współczesnym zarządzaniu, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s.106.
 5. Harris F. W., What quantity to make at once, The Library of Factory Management, Vol. V, Operation and Costs. A. W. Shaw Company, Chicago 1915, pp. 47-52
 6. Kasperska Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, Wydawnictwo Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009 - 503s. ISBN 978-83-87344-09-2
 7. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 - 287s, ISBN 83-208-1310-7
 8. Krawczyk S., Logistyka. Teoria i praktyka Tom 1, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011 - 528s, ISBN 978-83-7641-455-3
 9. Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Wyd. III, Poznań: ILiM, 2005, s. 20-25, ISBN 83-87344-17-6
 10. Saniuk A., Wykorzystanie metody ABC, w: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2010, nr 3, s. 82-89
 11. Saniuk S., Planowanie przepływu produkcji w warunkach ograniczeń logistycznych // W: Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, s. 129-162, ISBN: 83-7481-001-7
 12. Saniuk S., Virtual production networks of small and medium enterprises in industrial clusters, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, s. 127, ISBN 978-83-7842-094-1
 13. Witkowski J., Logistyka firm Japońskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1999 - 115s. ISBN 83-7011-333-8
 14. Zatorska A., Korporacje transnarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 - 348s, ISBN: 83-208-1670-X7
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu