BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baryła Anna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW), Karczmarczyk Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW), Bus Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW)
Title
Alternative Use of Waste From Soilless Greenhouse Crop Production
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr IV/4, s. 1521-1532, fot., rys., bibliogr. 20 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Produkcja roślinna, Warzywa, Strategie alternatywne
Crop production, Vegetables, Alternative strategy
Note
summ.
Abstract
Soilless cultivation of tomatoes in the greenhouse is a source of waste in form of mineral wool and polyethylene. Utilisation of mineral wool waste originating from horticulture is still unresolved and rises a lot of controversy. The aim of the study is to evaluate the possibility of using mineral wool waste in the construction of a green roof. To find the answer, physical properties, i.e. water absorption, water capacity and leachability were assessed for fresh mat and mineral wool waste. Preliminary assessment of pollutants leaching from mineral wool waste was also performed. It was found that the physical properties of the used mats are different from those of the input material. The content of phosphorus in leachate from used mineral wool derived from greenhouse cultivation excludes its use as a material for green roofs construction, if the runoff is discharged into water bodies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argo W. (1998). Root medium physical properties. Hort. Technology., Aleksandria, 481-485.
 2. Bogacz A., Woźniczka P., Burszta-Adamiak E., Kolasińska K. (2013). Metody zwiększania retencji wodnej na terenach zurbanizowanych. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 59, s. 27-35.
 3. Carlile WR. (1995). Control of Crop Diseases. Cambridge University Press.
 4. Dyśko J., Kaniszewski S., Kowalczyk W. (2012) The influence of drainage water from greenhouse soilless culture on pollution of shallow groundwater. Infrastructure and ecology of rural areas. nr. 2/I/2013, p.127-135.
 5. FLL (Hrsg.) (2008). Richtlinien für die Palnung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen. Selbstverbal, Bonn.
 6. Fonteno W. C. (1988) Know your media, the air, water and plant responses to rockwoolamended media. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 115(3), 375-381.
 7. Górecki H., Hoffmann K., Hoffmann J., Szynklarz B. (2000) Badania nad wpływem dodatku węgla brunatnego na poprawę właściwości fizykochemicznych gleby i podłoży, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 7(5), 439-445.
 8. Jaroszczuk-Sierocińska M. (2007) Water-air properties of grodan master rockwool (Właściwości wodno-powierzne wełny mineralnej Grodan Master). Acta Agroph., 10(1): 113-120.
 9. Karczmarczyk A., Baryła A., Charazińska P., Bus A., Frąk M. (2012) Wpływ substratu dachu zielonego na jakość wody z niego odpływającej. Infrastructure and ecology of rural area nr 3/III, p. 7-15.
 10. Klute A. (1986) Water retention: laboratory methods. In: Methods of soil analysis; Part 1: Physical and mineralogical methods, Agronomy Monographs no 9, A., Klute (ed.), ASA and SSA: Madison, Wisconsin, pp 635-662.
 11. Knaflewski M. (2010) Uprawa warzyw w pomieszczeniach. Wydawnictwo PWRiL Sp. Z o.o. w Poznaniu.
 12. Köhler M., Schmidt M., Grimme F.W., Laar M., de Assunçao Paiva V.L., Tavares S. (2002) Green roofs in temperate climates and in the hot-humid tropics - far beyond the asthetics. Environ. Manage. Health 13(4), 382-391.
 13. Yi, W., K.V. Lo, D.S. Mavinic, P.H. Liao, F. Koch. (2005) The effects of magnesiumand ammonium additions on phosphate recovery from greenhouse wastewater. J. Environ. Sci. Health, Part B. 40:363-374.
 14. Mocek A., Drzymała S., Maszner P. (1997) Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu. Poznań.
 15. Nowak J.S. (2010) Changes of physical properties in rockwool and glasswool slabs during hydroponic cultivation of roses. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, vol. 18(2), 349-360.
 16. Nowak, D., Jasiewicz, C., Szczerbińska-Byrska, M. (2013) Środowiskowe aspekty użytkowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania wełny mineralnej w kontekście retardacji zanieczyszczenia zasobów środowiska przez odpady. Inżynieria Ekologiczna 2013/Nr 34/ 198-205.
 17. PN-EN-13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.
 18. Prystay, W. and Lo, K. V. (2001) Treatment of greenhouse wastewater using constructed wetlands. Journal of Environmental Science and Health. Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes 36: 341-353.
 19. Sprawozadnie z badań (2000) "Wpływ podłoża uprawowego wełny mineralnej Cultilene na wzrost i plonowanie pomidorów szklarniowych w uprawie bezglebowej". Instytut Warzywnictwa - Skierniewice.
 20. Zawadzki S. (1973) Laboratoryjne oznaczanie zdolności retencyjnej utworów glebowych. Wiadomości IMUZ, XI (2): 11-30.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.4.4.110
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu