BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurczyk Krzysztof (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Baran Marcin (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Implementacja systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami i problemy jej towarzyszące - studium przypadku
Implementation of the decision support system for inventory control and its associated problems - a case study
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 316-322, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Obsługa klienta, Systemy wspomagania decyzji, Decyzje logistyczne, Zarządzanie zapasami
Customer service, Decision Support Systems (DSS), Logistic decisions, Inventory management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wybrane problemy towarzyszące implementacji systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjno-dystrybucyjnym. Ze względu na brak zgody kierownictwa firmy na upublicznianie danych zakodowana została prawdziwa nazwa badanego przedsiębiorstwa oraz wszelkie informacje, które mogłyby ułatwić jego łatwą identyfikację, dlatego też w pracy posłużono się określeniami Przedsiębiorstwo X oraz system wspomagania decyzji SWD.(abstrakt oryginalny)

In the paper, selected problems of the implementation of the decision support system for inventory control in an international production and distribution enterprise were introduced. The name of the enterprise and the name of the decision support system were coded as "X" Enterprise and "SWD" System.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. BINIASZ, D.: Wspomaganie logistycznej obsługi klienta. Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Tom I pod red. A. Lichoty i K. Majewskiej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s. 249-259
 2. CAKIR, O., CANBOLAT, M., S.: A web-based decision support system for multi-criteria inventory classification using fuzzy AHP methodology. Expert Systems with Applications, Volume 35, 2008, s. 1367-1378
 3. COHEN, M. A., ERNST, R.: Multi-item classification and generic inventory stock control policies. Production and Inventory Management Journal, Volume 29, Issue 3, 1988, s. 6-8
 4. FLORES, B. E., OLSON, D. L., DORAI, V. K.: Management of multicriteria inventory classification. Mathematical and Computer Modelling, Volume 16, Issue 12, 1992, s. 71-82
 5. FLORES, B. E., WHYBARK, D. C.: Multiple criteria ABC analysis. International Journal of Operations and Production Management, Volume 6, Issue 3, 1986, s. 38-46
 6. FLORES, B. E., WHYBARK, D. C.: Implementing multiple criteria ABC analysis. Journal of Operations Management, Volume 7, Issues 1-2, 1987, s. 79-85
 7. GAJPAL, P. P., GANESH, L. S., RAJENDRAN, C.: Criticality analysis of spare parts using the analytic hierarchy process. International Journal of Production Economics, Volume 35, Issues 1-3, 1994, s. 293-297.
 8. GUVENIR, H. A., EREL, E.: Multicriteria inventory classification using a genetic algorithm. European Journal of Operational Research, Volume 105, Issue 1, 1998, s. 29-37
 9. KRZYŻANIAK, S.: Poziom obsługi w gospodarce zapasami. Logistyka, nr 1/2003, s. 19-21
 10. KRZYŻANIAK, S.: Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Instytut Logistyki i Magazynowania, Wydanie IV, Poznań 2008
 11. MICHLOWICZ, E.: Komputerowe wspomaganie zadań operatora logistycznego - zaopatrzenie, Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, nr 5/2008, s. 270-278
 12. PARLAR, M.: EXPIM: a knowledge based expert system. International Journal of Production Research, Volume 27, No. 1, 1989, s. 101-118
 13. PARTOVI, F. Y., BURTON, J.: Using the analytic hierarchy process for ABC analysis. International Journal of Operations Management, Volume 13, Issue 9, 1993, s. 29-44
 14. PARTOVI, F. Y., HOPTON, W. E.: The analytic hierarchy process as applied to two types of inventory problems. Production and Inventory Management Journal, Volume 35, issue 1, 1994, s. 13-19
 15. PETROVIC, D., PETROVIC, R.: SPARTA II: Further development in an expert system advising on stocks of spare parts. International Journal of Production Economics, Volume 24, Issue 3, 1992, s. 209-230
 16. PRASAD, S., SHAH, V., HASAN, J.: A Prototype Intelligent Model Management System for Inventory Decision Support. Omega - The International Journal of Management Science, Volume 24, Issue 2, 1996, s. 153-166
 17. RAMANATHAN, R.: ABC inventory classification with multiple criteria using weighted linear optimization. Computers and Operations Research, Volume 33, Issue 3, 2006, s. 695-700
 18. SARIUSZ-WOLSKI, Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1998
 19. SILVER, E. A.: Operations research In inventory management: a review and critique. Operations Research, Volume 29, No. 4, 1981, s. 628-645
 20. SINHA, D., GHIASEDDIN, N., MATTA, K.: Expert systems for inventory control management. Computers & Industrial Engineering, Volume 17, Issues 1-4, 1989, s. 425-429
 21. SITEK, P.: Koncepcja systemu do wspomagania decyzji zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka (dodatek: Logistyka Nauka), nr 6/2011, s. 2671-2679
 22. WIKAREK, J.: Aspekty implementacyjne systemu do wspomagania decyzji. Logistyka (dodatek: Logistyka Nauka), nr 6/2011, s. 3915-3923
 23. ŻAK, J.: System wspomagania decyzji (DSS) do harmonogramowania pracy kierowców w przedsiębiorstwie transportowym. Logistyka, nr 3/2000, s. 74-77
 24. ŻAK, J.: Identification of the most important road transportation decision problems. Archives of Transport, Volume 16, Issue 2, 2004, s. 89-109
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu