BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębski Wiesław (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), Feder-Sempach Ewa (Uniwersytet Łódzki), Świderski Bartosz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Are Beta Parameters Stable on the Warsaw Stock Exchange?
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 3, s. 65-74, wykr., tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy
Keyword
Giełda, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Stock exchange, Warsaw Stock Exchange Index
Note
summ.
Abstract
Beta parameter is one of the commonly used measurements of individual stock or portfolio investment risk and plays a crucial role in modern portfolio theory particularly in management of financial investment portfolios. Many studies have been done in this field, particularly on its properties such as stability in the context of the stock market cycle phases, measuring frequency of rate of return, length of sample period. However, the number of studies concerning beta parameter in the counties of Central and Eastern Europe that have undergone systemic transformation at the end of the previous century is much lower. Therefore we decided to study the changes of behavior of the beta parameter in those countries. The main aim of this article is to examine the beta parameter stability over bull and bear market conditions on the Warsaw Stock Exchange. The paper presents an analysis of betas stability for 134 stocks of the largest companies listed at the WSE during years 2005-2013.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander G. J., Benson P. G., More on beta as a random coeffcient, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1982, Vol. 17, No. 1.
 2. Berger D., Financial turbulence and beta estimation, "Applied Financial Economics" 2013, Vol. 23 No. 3.
 3. Bhaduri S., Durai S., Asymmetric beta in bull and bear market conditions: evidence from India, "Applied Financial Economics Letters" 2006, No. 2.
 4. Blume M. E., On the assessment of risk, "Journal of Finance" 1971, Vol. 26, No. 1.
 5. Bradley E., Tibshirani, R. J., An Introduction to the Bootstrap, Chapman and Hall, New York 1993.
 6. Brennan M. J., Copeland T. E., Beta changes around stock splits: A note, "Journal of Finance" 1988, Vol. 43, No. 4.
 7. Brzeszczynski J., Gajdka J., Schabek T., !e role of stock size and trading intensity in the magnitude of the "interval effect" in beta estimation: empirical evidence from the Polish capital market, "Emerging Markets Finance & Trade" 2011, Vol. 47, No. 1.
 8. Chen S., An examination of risk-return relationship in bull and bear markets using time-varying betas, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1982, Vol. 17, No. 2.
 9. Clarkson P. M., Thompson R., Empirical estimates of beta when investors face estimationisk, "Journal of Finance" 1990, Vol. 45, No. 2.
 10. Cwynar W., Personalizacja w pomiarze ryzyka rynkowego (Personalisation in the measurement of market risk), "e-Finanse - Finansowy Kwartalnik Internetowy" 2008, Vol. 8.
 11. Deb S. G., Misra S., Are equity betas stable? Evidence from Indian equity market, "The IUP Journal of Applied Finance" 2011, Vol. 17, No. 4.
 12. Dębski W., Feder - Sempach E., Beta coefficients of Polish blue chip companies in the period of 2005-2011, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2012, No. 2.
 13. Dębski W., Feder- Sempach E., Świderski B., Stabilność parametru beta w okresie rynku byka i niedźwiedzia dla największych spółek warszawskiej GPW (The stability of beta parameters in the period of the bull and bear market for the largest companies in the Warsaw Stock Exchange), "Zarządzanie i Finanse" 2013, Vol. 11, No. 2.
 14. Eubank A. A., Zumwalt J. K., An Analysis of the forecast error impact of alternative beta adjustment techniques and risk classes, "The Journal of Finance" 1979, Vol. 34, No. 3.
 15. Fabozzi F. F., Francis J. C., Stability tests for alphas and betas over bull and bear market conditions, "The Journal of Finance" 1977, Vol. 32, No. 2.
 16. Feder-Sempach E., Ryzyko inwestycyjne. Analiza polskiego rynku akcji (The investment risk. Analysis of the Polish stock market), CeDeWu, Warszawa 2011.
 17. Fisher L., Kamin J. H., Forecasting systematic risk: estimates of "raw" beta that take account of the tendency of beta to change and the heteroskedasticity of residual returns, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1985, Vol. 20, No. 2.
 18. Kim M., Zumwalt K., An analysis of risk in bull and bear markets, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1979, Vol. 14, No. 5.
 19. Kurach J., Does beta explain global equity market volatility - some empirical evidence, "Contemporary Economics" 2013, Vol. 7, No. 2.
 20. Lin W. T., Chen Y. H., Investment horizon and beta coefficient, "Journal of Business Research" 1990, Vol. 21, No. 1.
 21. Levy R. A., Beta coefficient as predictors of return, "Financial Analysts Journal" 1974, Vol. 30, No. 1.
 22. Maddala G. S., Ekonometria (Econometrics), trans. M. Gruszczyński, E. Tomczyk, B. Witkowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 23. Ray K. K., Stability of beta over market phases: an empirical study on Indian stock market, "International Research Journal of Finance and Economics" 2010, No. 50.
 24. Sercu P., Vanderbroek M., Vinaimont T., Thin-trading effects in beta: bias v. estimation error, "Journal of Business Finance and Accounting" 2008, Vol. 35, No. 9/10.
 25. Singh R., Beta stationarity over bull and bear markets in India, The ICFAI Journal of Applied Finance" 2008, Vol. 14, No. 4.
 26. Tarczyński W., O pewnym sposobie wyznaczania współczynnika beta na polskim rynku kapitałowym (About a method of determining the beta coefficient on the Polish capital market), "Zeszyty Naukowe", Uniwersytet Szczeciński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, No. 561, Szczecin 2009.
 27. Witkowska D., Badanie stabilności współczynnika beta oszacowanego na podstawie prób różnej długości (Examination of the stability of the beta parametr estimated from tests of different lengths), "Rynek Kapitałowy, Skuteczne inwestowanie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" No. 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.3.3.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu