BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzechowski Arkadiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Analiza zawartości informacyjnej dywidend na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Analysis of Dividend Informativeness on Warsaw Stock Exchange
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 3, s. 93-103, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy
Keyword
Dywidenda, Efektywność, Giełda papierów wartościowych, Rynek kapitałowy
Dividend, Effectiveness, Stock market, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analiza możliwości wykorzystania wypłat dywidend do osiągania korzyści finansowych jest elementem znacznie szerszego zagadnienia - badania efektywności rynku kapitałowego. Podstawowy problem, jaki się przy tej okazji pojawia, dotyczy możliwości wykorzystania publicznie dostępnych informacji w celu opracowania systemu osiągania dodatnich stóp zwrotu przekraczających poziom kosztów transakcyjnych. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że polski rynek kapitałowy w okresie od początku 2010 r. do końca września 2014 r. nie był efektywny. Potwierdza to możliwość wykorzystania krótkiej sprzedaży do regularnego generowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że rozpoznana forma nieprawidłowości kursowych kształtuje się nieco inaczej na Giełdzie Papierów Wartościowych niż na parkietach państw bardziej rozwiniętych od Polski. (fragment tekstu)

The article analyzes efficiency of the Warsaw Stock Exchange with respect to dividends' payments. The article presents possible causes of anomaly related to dividends, reviews the English language literature of the field and finally presents the results of empirical studies related to companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The results indicate that it is possible to construct investment strategy systematically generating financial benefits which proves that the Polish capital market is ineffective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aharony P., Swary I., Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholders' Returns: An Empirical Analysis, "The Journal of Finance" 1980, Vol. 35, No. 1.
 2. Asquith P., Mullins D. W., The Impact of Initiating Dividend Payments on Shareholders' Wealth, "Journal of Business" 1983, Vol. 56, No. 1.
 3. Banesh G. A., Fehrs D. H., Peterson D. R., Evidence of a Relation between Stock Price Reactions around Cash Dividend Changes and Yields, "The Journal of Financial Research" 1988, Vol. 11, No. 2.
 4. Bremer M., Sweeny R. J., The Reversal of Large Stock Price Decreases, "The Journal of Finance" 1991, Vol. 46.
 5. Christian A., Betzer A., Bongard I., Haesner Ch., Theissen E., The information content of dividend surprises: Evidence from Germany, "Journal of Business Finance & Accounting" 2013, Vol. 40, No. 5-6.
 6. Divecha A., Morse D., Market Responses to Dividend Increases and Changes in Payout Ratios, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1983, Vol. 18, No. 2.
 7. Elton E., Gruber M., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
 8. Fama E. F., French K. R., Dividend Yields and Expected Stock Returns, "Journal of Financial Economics" 1988, Vol. 22, No. 1.
 9. Gwilim O., Scaton J., Suddason K., Thomas S., International Evidence on Payout Ratio, Earnings, Dividends and Returns, "Financial Analysts Journal" 2006, Vol. 62, No. 1.
 10. Kwan C., Efficient Market Tests of the Informational Content of Dividend Announcements: Critique and Extension, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1981, Vol. 16, No. 2.
 11. Lintner J., Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings and Taxes, "American Economic Review" 1972, March.
 12. Michaely R., Thaler R., Womack K., Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift?, "Journal of Finance" 1995, Vol. 50, No. 2.
 13. Miller M. H., Rock K., Dividend Policy under Asymmetric Information, "The Journal of Finance" 1985, Vol. 40, No. 4.
 14. Richardson Pettit R., Dividend Announcements, Security Performance, and Capital Market Efficiency, "The Journal of Finance" 1972, Vol. 27, No. 5.
 15. Richardson Pettit R., The Impact of Dividend and Earnings Announcements: Reconciliation, "Journal of Business" 1976, Vol. 49, No. 1.
 16. Shrefin H. M., Statman M., Explaining Investor Preference for Cash Dividends, "Journal of Financial Economics" 1984, Vol. 13.
 17. Shiller R. J., Stock Prices and Social Dynamics, "Brookings Papers on Economic Activity" 1984, Vol. 2.
 18. Watts R. L., Comments on The Impact of Dividend and Earnings Announcements: A Reconciliation, "Journal of Business" 1976, Vol. 49, No. 1.
 19. Watts R., Information Content of Dividends, "The Journal of Business" 1973, Vol. 46, No. 2.
 20. Yakov A., Li K., The declining information content of dividend announcements and the effects of institutional holdings, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2006, Vol. 41, No. 3.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.3.3.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu