BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki), Biegańska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki), Górski Maciej (X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A.), Keller Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Title
Skuteczność inwestycyjna a narodowość inwestora
The Effectiveness of the Investment and the Nationality of the Investor
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 3, s. 105-118, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy
Keyword
Inwestycje, Narodowość, Inwestor giełdowy
Investment, Nationality, Stock exchange investor
Note
streszcz., summ.
Abstract
Czy inwestorzy różnych narodowości różnią się pomiędzy sobą stylem inwestowania? Jest to problem badawczy, jaki starano się w tym artykule rozwiązać. Celem opracowania jest opisanie różnic pomiędzy inwestorami odmiennych narodowości, którzy uczestniczyli w konkursie międzynarodowym zorganizowanym przez firmę XTB w 2014 r. na rynku FOREX. (fragment tekstu)

The aim of this article is to describe the differences between the investors of different nationalities that have participated in an international competition. The following hypothesis was tested: do investors of different nationalities differ from one another in their style of investing? The conducted analysis confirmed that investors of different nationalities have dierent understanding and sense of risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arslan M., The work ethic values of protestant British, catholic Irish and Muslim Turkish managers, "Journal of Business Ethics" 2001, No. 31 (4).
 2. Domurat A., Szczepańska D., Żurek K., Przedsiębiorczość a protestancka etyka pracy, w: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose, Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa 2010.
 3. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 4. Kołodziej S., Goszczyńska M., Kulturowe uwarunkowania skłonności do ryzyka osób przedsiębiorczych, w: Psychologia zachowań konsumenckich. Koncepcje, badania, praktyka, red. M. Goszczyńska, R. Studenski, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2006.
 5. Kostro K., Zagadnienia kulturowe w ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr. 3.
 6. Lee A., Aaker J., Gardener W., The pleasures and pains of distinct self-construals: the role of interdependence in regulatory focus, "Journal of Personality and Social Psychology" 2000, 78.
 7. Majewska-Bielecka D., Wielokulturowy aspekt skłonności do ryzyka, "Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek" 2012, 1.
 8. Mandel N., Shifting selves and decision making, "Journal of Consumer Research" 2003, No. 30 (1).
 9. Tarnawa A., Zbieranowski P., Zadura-Lichota P., Nieć M., General Enterpreneurship Monitor Polska 2011, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2012.
 10. Weber E. U., Hsee C., Cross-cultural differences in risk perception but cross-cultural similarities in attitudes toward perceived risc, "Management Science" 1998, 44 (9).
 11. Zawadzka A. M., van Buuren I., Wybory inwestycyjne w sytuacji sukcesu i porażki - porównanie międzykulturowe na przykładzie grupy polskiej i holenderskiej, w: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose, Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa 2010.
 12. Zbieranowski P., Węcławska P., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., General Enterpreneurship, "Monitor Polska" 2011, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.3.3.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu