BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wpływ parametru luki na ryzyko opcji sprzedaży
Influence of the Gap Parameter on the Risk of the Put Options
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 3, s. 119-131, wykr., tab., bibliogr., 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy
Keyword
Opcja sprzedaży, Ryzyko, Instrumenty pochodne
Put option, Risk, Derivatives
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono własności opcji sprzedaży z odstępem: funkcję wypłaty, model wyceny, wpływ parametru luki, ceny instrumentu bazowego oraz terminu wygaśnięcia na kształtowanie się ceny opcji oraz wartości miar ryzyka. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wartości parametru luki na ryzyko opcji sprzedaży. Analiza empiryczna przedstawiona w artykule przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. (fragment tekstu)

Gap options are singular payoffs options characterized by discontinuity of pay-off function. The article presents the properties of the gap put option: construction of instrument, the pay-off function, the pricing model, the influence of selected factors on the pricing and the value measurements of risk (coefficients delta, gamma, vega, theta, rho). The paper analyses the influence of the underlying instrument's price, the time maturity and the gap parameter on the risk performance of the put options using pricing simulations of the currency options on EUR/PLN. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2003.
  2. Hull C. J., Options, futures and other derivatives, Prentice Hall International Inc., 2002.
  3. Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
  4. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  5. Willmot P., Derivatives. The Theory and Practice of Financial Engineering, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
  6. Zhang P. G., Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, Word Scientific, Singapore 2001.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.3.3.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu