BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubińska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Markiewicz Łukasz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Czupryna Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej
Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 3, s. 147-158, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy
Keyword
Analiza techniczna, Decyzje inwestycyjne, Finanse behawioralne, Efektywność inwestycji
Technical analysis, Investment decisions, Behavioural finance, Efficiency of investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego badania jest zbadanie popularności narzędzi analizy technicznej na tle innych metod wspierania decyzji inwestycyjnych oraz sprawdzenie związku między deklaracją stosowania analizy technicznej a rzeczywistym wykorzystaniem tego narzędzia w decyzjach inwestycyjnych. Cel ten jest motywowany wcześniejszymi badaniami, w których zweryfikowano związek między deklaracją preferencji ryzyka inwestorów a rzeczywiście podejmowanym ryzykiem ujawnianym w budowanych portfelach. D. Dorn i G. Huberman zestawili wyniki badania kwestionariuszowego z decyzjami inwestycyjnymi klientów niemieckiego domu maklerskiego i wykazali, że deklaratywny poziom akceptacji ryzyka był najważniejszą zmienną wyjaśniającą zarówno stopień dywersyfikacji portfela, jak i volumen obrotu. (fragment tekstu)

The study confirms the enormous popularity of technical analysis methods among investors. Technical analysis was evaluated as the most important tool for supporting investment decisions. However, what investors declare is different from what in fact they do. The attitude towards technical analysis declared in the questionnaire was not correlated with the actual behavior in the game. The impact of technical analysis on the final value of the portfolio was examined too and the results depend on the type of signal. Signals based on indicators had a positive impact on the final value of the portfolio while the signals based on the Alexander's filters had a negative impact. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander S. S., Price movements in speculative markets: Trends or random walk, "Industrial Management Review" 1961, Vol. 2, No. 2.
 2. Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., Technical analysis as a rational tool for professional traders, but as intuition support for novices, in the light of dual processing theories, "Emerging Markets Finance and Trade" (złożony do Redakcji).
 3. Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., What makes technical analysis popular?, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", w druku 2014.
 4. Dorn D., Huberman G., Talk and Action: What Individual Investors Say and What They Do, "Review of Finance" 2005, Vol. 9, No. 4.
 5. Fama E. F., Blume M. E., Filter rules and stock-market trading, "Journal of Business" 1966, Vol. 39, No. 1, Part 2: Supplement on Security Pricing.
 6. Fama E. F., Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, "The Journal of Finance" 1970, Vol. 25, No. 2.
 7. James F. E., Monthly moving averages - an effective investment tool?, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1968, No. 9.
 8. Kubińska E., Markiewicz Ł., Analiza decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej - skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki, "Decyzje" 2008, nr 9.
 9. Kubińska E., Markiewicz Ł., Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej, "Decyzje" 2009, nr 12.
 10. Kubińska, E., Markiewicz, Ł., Wpływ nadmiernej pewności siebie na ryzyko portfela inwestycyjnego, w: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, red. A. S. Barczak, P. Tworek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 11. Lo A., The Adaptive Market Hypothesis: Market efficiency from an evolutionary perspective, "Journal of Portfolio Management" 2004, Vol. 30, No. 5.
 12. Menkhoff L., Taylor M. P., The obstinate passion of foreign exchange professionals: Technical analysis, "Journal of Economic Literature" 2007, Vol. 45, No. 4.
 13. Schulmeister S., Aggregate trading behaviour of technical models and the yen/dollar exchange rate 1976-2007, "Japan and the World Economy" 2009, Vol. 21, No. 3.
 14. Smidt S., A Test of Serial Independence of Price Changes in Soybean Futures," Food Research Institute Studies" 1965, No. 5.
 15. Zielonka P., How financial analysts perceive macroeconomic, political news and technical analysis signals, "Financial Counseling and Planning" 2002, Vol. 13, No. 1.
 16. Zielonka P., Technical analysis as the representation of typical cognitive biases, "International Review of Financial Analysis" 2004, Vol. 13.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.3.3.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu