BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sereda Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wpływ Rekomendacji U na funkcjonowanie rynku bancassurance
The Influence of Recommendation U over the Bancassurance Market Functioning
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 647-655, tab., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Bankowość, Ubezpieczenia, Bankowość ubezpieczeniowa, Rekomendacje
Banking, Insurances, Bancassurance, Recommendation
Note
streszcz., summ..
Company
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Abstract
W artykule opisano polski rynek bancassurance: od podstawowych zagadnień poprzez statystyki dotyczące ilości sprzedanych polis, a także zebranej składki. W drugiej części publikacji autor skupił się na przyczynkach wydania Rekomendacji U, a także zawartych w niej podstawowych regulacjach. Ostatnia część jest poświęcona bezpośrednim i pośrednim skutkom wprowadzenia w życie zmian opisanych w Rekomendacji U. (abstrakt oryginalny)

This article describes the polish bancassurance market: from the basics terms, through data concerning policies sold and commission collected. In second part of this article author has focused on causes of launching Recommendation U by Polish Financial Supervison Authority, and basic regulations enclosed in it. Last part is dedicated to the direct and indirect effects of the introducing changes presented in Recommendation U. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobosiewicz Z. (2011), Bankowość, PWE, Warszawa.
  2. Handschke J., Monkiewicz J. (2010), Ubezpieczenia - podręcznik akademicki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
  3. Rutkowski A. (2007), Zarządzanie Finansami, PWE, Warszawa.
  4. Sangowski T. (1998), Ubezpieczenia Gospodarcze, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
  5. www.knf.gov.pl.
  6. www.piu.org.pl.
  7. www.zbp.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-56
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu