BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trynda Katarzyna (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Title
Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii informatycznych
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 147-156, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Audyt informacyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Technologia informacyjna, Zarządzanie informacją, Narzędzia zarządzania, Modele zarządzania
Information audit, Small business, Information Technology (IT), Information management, Management tools, Management models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kluczowymi problemami, od których zależy powodzenie działań organizacji, są efektywne zarządzanie informacją oraz zastosowanie do tego odpowiednich technologii. W artykule przedstawiono między innymi rolę audytu informacyjnego w efektywnym zarządzaniu informację. IM jest procesem zarządzania zasobami danych oraz procesami informacyjnymi. Audyt informacyjny to proces odkrywania, monitorowania, szacowania przepływów informacyjnych i źródeł informacji w celu ich wykorzystania, powiększenia i zarządzania informację. Może on być wspierany poprzez technologie informacyjne. Budując model zarządzania informację wspierany technologiami informacyjnymi, należy rozwiązać zadania, pokonać problemy, jakie zidentyfikowano w artykule. (abstrakt oryginalny)

The effective management of information and enabling technologies are increasingly recognized as critical to organizational success. This paper discusses the role of information audit in helping to achieve the goals of effective IM. Information management is the process of managing the data (information) resources of the organization and it is the process of managing the information processes. The information audit is a process for discovering, monitoring and evaluating an organisations information flow and resources in order to implement, maintain or improve the organisations management of information. The information audit have to be supported by information technologies. The impact of information technology on the generation, processing, storage, retrieval and dissemination of information is essential. Building the information management model (IMM) supported by IT we have to solve indicated tasks. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Alexopoulos E., Theodoulidis B., The generic information business model, "International Journal of Information Management" 23/2003.
 2. Buchanan S., Gibb F., The Information Audit: An Integrated Strategic Approach, "Information Journal of Information Management" 1998, Vol. 1.
 3. Hicks B.J., Culley S.J., McMahon C.A., A study of issues relating to information management across engineering SMEs, "International Journal of Information Management" 26/2006.
 4. Information Resource Analysis - Using Burk & Horton. ITN266 Principles of Information - Management, Queensland University of Technology, Brisbane 2004. http://www.qut.edu.au [data pobrania 2006.11.10].
 5. Maceviciute E., Wilson T.D., The development of information management research area, "Information Research" 2002, Vol. 7 No. 3.
 6. Seetherama S., Information Management: Tools and Techniques, DRTC Workshop on Information managenet 1999.
 7. System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie, pod red. A. Nowickiego, PWE, Warszawa 2005.
 8. Trynda K., Budowa modelu zarządzania informacją - krok 1 definicje, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie pod red. R. Knosali, PTZP, Opole 2007.
 9. Stefanowski J., Dialogowe wspomaganie decyzji na podstawie wiedzy pozyskanej metodą zbiorów przybliżonych. Rozprawa doktorska, Poznań 1994.
 10. Ziarko W., Analysis of Uncertain Information in The Framework of Variable Precision Rough Sets. Foundations of Computing and Decision Sciences. Vol. 18, 1993.
 11. Dokumentacje SAP, Oracle, Ms SQL Serwer.
Cited by
Show
ISSN
1899-8658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu