BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyła-Basista Hanna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Konflikty rodzinne pomiędzy dorosłym rodzeństwem o opiekę nad starzejącymi się rodzicami a mediacje rodzinne
Family Conflicts among Adult Siblings Concerning Caregiving to Older Parents and Family Mediation
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 7-20, rys., bibliogr. 27 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Rodzina, Metody rozwiązywania konfliktów, Mediacje, Dzieci, Dobrostan
Family, Conflicts solving methods, Mediation, Children, Well-being
Note
summ.
Abstract
Badacze zajmujący się problematyką jakości życia ludzi w wieku senioralnym podkreślają m.in. wagę takich czynników jak: posiadanie dobrych relacji społecznych, pomoc i wsparcie, życie we własnym domu, poczucie bezpieczeństwa, posiadanie dobrego zdrowia, możliwość poruszania się, posiadanie wystarczającej sumy pieniędzy na zaspokojenie potrzeb, cieszenie się życiem i poczucie niezależności oraz kontroli nad swoim życiem (Gabriel i Bowling, 2004: 675). Pogłębione wywiady z ludźmi starszymi w wieku 65 do 80 lat ukazały, jak istotne z ich punktu widzenia są relacje z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami. Z perspektywy ludzi starszych jakość życia podnoszą: regularne i bezpośrednie kontakty z rodziną, dobre, emocjonalnie wspierające i pełne miłości relacje z dziećmi, wnukami, bliskimi krewnymi, poczucie troski ze strony bliskich i zapewnienia, że gdyby pojawiły się problemy zawsze otrzymają pomoc (Gabriel i Bowling, 2004: 678-679). Podobne wyniki raportują także inni badacze ukazując, że dla ludzi starszych życie we własnym domu oraz posiadanie dobrych relacji społecznych, szczególnie w kontekście pojawienia się poważnych chorób, ma podstawowe znaczenie dla poczucia dobrostanu (Netuveli i Blane, 2008: 117). Jakość życia osób w wieki senioralnym w dużej mierze zależy od warunków środowiskowych.(fragment tekstu)

The objective of this paper is to present an overview of the literature on conflicts between adult siblings concerning caregiving to elderly parents. Aging process of parents involves a lot of new issues, decisions and can bring the best or the worst in sibling relationships. Potential sources of conflicts may emerge from the lack of clarity in families as to who and to what extent is supposed to give support to aging parents. The perspective of long time caregiving to older parents may for many adult children be hard to imagine and difficult to render. The intergenerational solidarity paradigm was used as a conceptual framework in explanation of motivation of adult siblings to support their older parents and successfully resolve all conflicts. The article concludes with a recommendation of using family mediation as a valuable method of conflict resolution between adult siblings concerning caregiving to older parents. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bengtson V.L, Roberts R.E.L. Intergenerational solidarity in aging families: An example of formal theory construction, "Journal of Marriage and Family" vol. 53, 1991.
 2. Bookman A., Kimbrel D. Families and elder care in the twenty-first century, "The Future of Children" vol. 21, nr 2, 2011.
 3. Coward R., Dwyer J.W. The association of gender, sibling network composition, and patterns of parent care by adult children, "Research on Ageing" nr 12, 1990.
 4. Di Leonardo M., The female world of cards and holidays: Women, families, and the work of kinship, "Signs: Journal of Culture and Society" nr 12, 1987.
 5. Gabriel Z., Bowling A. Quality of life from the perspectives of older people, "Ageing & Society", nr 24, 2004.
 6. Gentry D.B., Resolving middle-age sibling conflict regarding parent care, "Conflict Resolution Quarterly" vol. 31, 2001.
 7. Grundy E., Read S. Social contacts and receipt of help among older people in England: Are there benefits of having more children? "Journals of Gerontology" Series B: Psychological Sciences and Social Sciences vol. 67, nr 6, 2012.
 8. Hare J., Sharing the responsibilities of parent care: Sibling relationships in later life, Oregon State University, November 1995, https://catalog.extension.oregonstate.edu/ec1458.
 9. Haynes J.M., The fundamentals of family mediation, New York: 1994.
 10. Horowitz A., Sons and daughters as caregivers to older parents: Differences in role performance and consequences, "The Gerontologist" vol. 25, nr 6, 1985.
 11. Netuveli G., Blane D., Quality of life in older ages, "British Medical Bulletin" nr 85, 2008.
 12. Kalmijn M., Intergenerational solidarity: A review of three theories and their evidence, 2005, http://www.nkps.nl/Downloads/Intergenerational solidarity overview.pdf.
 13. Kalmijn M., Saraceno C., A comparative perspective on intergenerational support. Responsiveness to parental needs in individualistic and familialistic countries, "European Societies" vol. 10, nr 3, 2008.
 14. Larsen R., Thorpe C., (2006). Elder mediation: Optimizing major family transitions, "Marquette Elder's Advisor" vol. 7, nr 2, 2006.
 15. Liberska H., Życie "w pojedynkę" a życie "w parze" - więcej różnic czy podobieństw? (referat), XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. "Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji", Warszawa, dn. 1-3.06.2015, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
 16. Lowenstein A., Katz R., Prilutzky D., Mehlhausen-Hassoen D. The intergenerational solidarity paradigm, w: Ageing, intergenerational relations, care systems and quality of life - an introduction to the OASIS project, red. S.O. Daatland, K. Herlofson, Norwegian Social Research, NOVA Rapport 14/01, 2014, http://www.hioa. no/asset/4372/1/4372_1.pdf.
 17. Lee E., Spitze G., Logan J.R., Social support to parents-in-law: The interplay of gender and kin hierarchies, "Journal of Marriage and Family" vol. 65, 2003.
 18. Moore C.W., The mediation process. Practical strategies for resolving conflict. San Francisco: 1996.
 19. Przybyła-Basista H., Akceptacja mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów rodzinnych, "Chowanna" vol. 37, nr 2, 2011.
 20. Przybyła-Basista H., Co oznacza skuteczność i satysfakcja stron z udziału w mediacjach rodzinnych? w: Konflikty społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczo-psychologicznej, red. D. Borecka-Biernat i M. Cywińska, Warszawa: 2015.
 21. Silverstein M., Litwak E., A task-specific typology of intergenerational family structure in later life, "The Gerontologist" vol. 33, 1993.
 22. Steinbach A., Intergenerational relations across the life course, "Advances in Life Course Research" vol. 17, 2012.
 23. Suitor J.J., Gilligan M., Johnson K., Pillemer K., Caregiving, perceptions of maternal favoritism, and tension among siblings, "The Gerontologist" 2013, doi: 10.1093/geront/gnt065.
 24. Taylor A., The handbook of family dispute resolution: Mediation theory and practice. San Francisco: 2002.
 25. Tolkacheva N., van Groenou M.B i van Tilburg T., Sibling influence on care given by children to older parents, "Research on Ageing" vol. 32, nr 6, 2010.
 26. Wolf D.A., Freedman V., Soldo B.J., The Division of Family Labor: Care for Elderly Parents, "The Journal of Gerontology" Series B, vol. 52B, 1997.
 27. Van der Pers M., Mulder C.H., Steverink N. Geographic proximity of adult children and the well-being of older persons, "Research on Ageing" vol. 37, nr 5, 2015.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu