BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczenko Anna (Politechnika Śląska)
Title
Przestrzeń personalna seniora w środowisku instytucjonalnym
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 75-83, rys., bibliogr. 20 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Przemiany demograficzne, Proces starzenia się ludności
Ageing of the population, Demographic transformation, Process of people ageing
Note
summ.
Abstract
Wobec narastającego problemu starzejącego się społeczeństwa jest to zagadnienie istotne z uwagi na potrzebę tworzenia skutecznych i efektywnych form opieki medycznej i pielęgnacyjnej. W środowisku instytucjonalnym, takim jak szpital czy domy opieki społecznej, w którym pacjent czy pensjonariusz przebywa przez pewien okres czasu, przestrzeń prywatna jest podstawową strefą realizacji najistotniejszych potrzeb osoby starszej. Ich spełnienie jest podstawą do minimalizacji negatywnych skutków zmiany otoczenia seniora, z pogorszeniem stanu zdrowia włącznie. Z uwagi na fakt, iż przestrzeń osobista seniora jest jedną z podstawowych kategorii przestrzeni, która odzwierciedla osobiste preferencje i charakteryzuje poziom interakcji z otoczeniem - powstają pytania: jaka jest rola przestrzeni personalnej osoby starszej w kształtowaniu stref prywatnych? jakie przestrzenne rozwiązania realizują potrzeby podstawowe seniora w zakresie poczucia niezależności, prywatności i poczucia bezpieczeństwa w sytuacji oderwania od dotychczasowego miejsca zamieszkania?(fragment tekstu)

Activization of older adults and creating the elderly supporting systems are the main assumption of contemporary senior strategies. These tendencies are present in design of the elderly friendly space, which is also regarded to be the supporting factor for seniors. From this point of view the institutional environment has significant role in elderly people health and well-being. The article presents the role of personal space played in the private area for elderly, as one of the space category describing the specific of therir functional abilities.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderzhon J.W., Fraley I.L., Green M., Design for Aging Post-Occupancy Evaluations. Hoboken NJ, John Wiley&Sons, 2007.
 2. Bańka A.: Społeczna psychologia środowiskowa. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 3. Barnes S., Design in Carying Environments Study Group: The design of carying environments and the quality of life of older people. Ageing and Society, 2002, 22 (6).
 4. Benek I.: Potrzeby pacjenta starszego i ich wpływna projektowanie szpitali. Gerontologia Polska, 2014, 4.
 5. Calkins M. P., Brush: Evidence-Based Long-Term Care Design. Neurorehabilitation 2009, 25, 3.
 6. Gutman G.M.: Critical elements of the physical features of na elderly friendly acute hospital environment. Fraser Health Authority, 2005.
 7. Hamilton D. K., Watkins D.H.: Evidence-Based Design for Multiple Building Types. Wiley, New Jersey 2009.
 8. Health Facilities Scotland: Personal Space: Interior design approaches to bedrooms in mental health developments. Architecture and Design Scotland Health Programme, Edinburgh 2013.
 9. King's Fund: Improving the patient experience. Developing the Supportive Design for People with Dementia. The King's Fund's Enhancing the Healing Environment Programme 2009 - 2012, London 2013.
 10. Kuryłowicz E.: Projektowanie uniwersalne. Uwarunkowania architektoniczne kształtowania otoczenia wybudowanego przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Warszawa, Stowarzysznie Przyjaciół Integracji, 2005.
 11. Lawson B., Phiri M.: The Architectural Healthcare Environment and its Efects on Patients Health Outcomes. University of Sheffield, NHS Estates, Sheffield, 2003.
 12. Marquart G., Bueter K., Motzek T.: Impact of the Design of the Built Environment on People with Dementia: an Evidence-Based Review. Health Environments Research and Design Journal, 2014, vol. 8, nr 1.
 13. Preiser W F.E., Smith K. H., Universal Design Handbook. New York 2011.
 14. Rowles G.D., Bernard M.: Environmental Gerontology: Making Meaningful Places in Old Age.
 15. Szewczenko A.: Ocena jakości oddziałów geriatrycznych - możliwości w adaptacji do potrzeb osób starszych. [w]: Monografia konferencyjna I Ogólnopolskiej Konferencji "Badania interdyscyplinarne w architekturze 1", Gliwice 2015a.
 16. Szewczenko A.: Uwarunkowania w projektowaniu pokoju chorych na oddziale geriatrycznym, w: Ergonomia niepełnosprawnym. Projekty poprawiające jakość życia. Monografia. Red. J. Lewandowski, K. Niziołek, J. Królikowski. Łódź 2015b.
 17. Ulrich R.: Effects of Interior Design on Wellness: Theory and Recent Scientific Research. Journal of Healthcare Interior Design, 1991.
 18. Ulrich R., Quan, X., Zimring, C., Joseph, A., & Choudhary, R.: The role of the physical environment in the hospital of the 21st century: A once-in-a-lifetime opportunity. College of Architecture, Georgia Institute of Technology, 2004.
 19. Zeisel J.: Effects of Personalization of Private Spaces in Special Care Units on Institutionalized Elderly with Dementia of the Alzheimer Type. Non-pharmaclogical Therapies in Dementia, 2010, vol.1 (2).
 20. Zeisel J., Hyde J., Levkoff S.: Best practices: An Environment-Behaviour (E-B) model for Alzheimer special care units. American Journal of Alzheimer's Disease and other dementias, 1994.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu