BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł (ISM Slovakia, Presov)
Title
Pedagogical diagnosis in the theory of social pedagogy
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 4, s. 43-58, bibliogr.9 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Pedagogika, Diagnostyka ekonomiczna
Pedagogy, Economic diagnostics
Note
summ.
Abstract
In this article I will analyze the problems associated with the diagnosis of social pedagogy. It should be noted, however, that in the social pedagogy diagnostic methods used in other pedagogical sub-disciplines, because there is no strict distinction between pedagogical diagnostics as such and the diagnosis in social pedagogy(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Kozielecki, Zagadnienia psychologii myślenia, PWN, Warsaw 1966, p. 16
  2. A. Czupryna, St. Poździoch, A. Ryś, W. C. Włodarczyk, Zdrowie publiczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 2000, Vol. I, p.13
  3. H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Warsaw 1961, p. 370
  4. A. W. Nocuń, J. Szmagalski, Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, "Śląsk" Publishing, Katowice 1998
  5. M. Ratajczak, Rozwiązywanie problemu wychowawczego, "Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze" 2004, no 1, p. 35
  6. J. McIntosh, M. Bloor, M. Robertson, Drug treatment and the achievement of paid employment, "Addiction Research and Theory", 2008, p. 37
  7. P. Sztompka Sociology. Analysis of society, Znak Publishing House, Krakow 2002, pp. 437
  8. M. Jędrzejko, P. Jabłoński, Narkotyki i środki zastępcze. Zjawisko, zagrożenia, profilaktyka, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2012
  9. J. Corcoran, J. Walsh, Clinical Assessment and Diagnosis in Social Work Practice, Oxford University Press, Oxford 2006
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu