BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrowolska Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Subjective predictors of safe and risky behaviours. The Case of Poland - presentation of selected results of the studies among workers in non-traditional forms of employment
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 4, s. 59-68, bibliogr.34 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Prawa pracownika, Relacje pracodawca-pracownik, Kontrola pracowników
Health and safety at work, Employee rights, Employer-employee relationships, Employee control
Note
summ.
Country
Wielka Brytania, Norwegia, Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
United Kingdom, Norway, United States of America (USA), Poland
Abstract
The paper presents selected results of the studies carried out among Polish workers in non-traditional forms of employment, using the Occupational Safety Culture Scale (Milczarek, 2000) consisting of 6 sub-scales: management commitment and participation; OSH training and analysis of accidents; values; relations between employees and affiliation to the company; responsibility and awareness; safe behaviours. All groups of the nine examined forms of flexible employment have declared the evaluation of occupational safety culture at the average level of 5-6 Sten, which shapes its following features.The paper presents selected results of the Author's own broader research project on a sample of workers in non-traditional forms of employment(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajzen, I. (2001). Nature and operation of attitude. Annual Review Psychology, 52 (2001), 27-58
 2. Bursche, K., Grzelak, A. (1974). Przyczyny nieprzestrzegania przez robotników przepisów i zasad bhp. Praca statutowa CIOP
 3. Clark, A.W., Prolisko, A. (1979). Social role correlates of driving accidents. Human Factors 6, 655-659
 4. Cutter, S. (1993). Living with Risk. London, Edward Arnold
 5. Donald, I, Canter, D. (1994). Employee Attitudes and Safety in the Chemical Industry. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 7, 203-208
 6. Drwal, R. (1981). Osobowość wychowanków zakładów poprawczych. Wrocław: Ossolineum
 7. Gal, R., Lazarus, R.S. (1975). The role of activity in anticipating and confronting stressful situations. Journal of Human Stress, 1(4), 4-20
 8. Gliszczyńska, X. (1990). Skala I-E w pracy. Technika pomiaru poczucia kontroli w sytuacji pracy. Warszawa: PTP
 9. Goszczyńska, M. (1997). Człowiek wobec zagrożeń. Psychologiczne uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka. Warszawa: Wydawnictwo Żak
 10. Harley, J., Bolman, H., Gregory, D., Eros, G. (2001). The effectiveness of training to change safety culture and attitudes within a highly regulated environment. Personnel Review, 30, 615-636
 11. Horbury, C.R., Bottomley, D.M. (1997). Research into health and safety in the paper industry. Health & Safety Laboratory, IR/RAS/98/2
 12. Lis-Turlejska, M. (2002). Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia. Warszawa: Wydawnictwo Żak
 13. McSween, T.E. (1995). The Values Safety Process. New York: John Wiley & Son Inc
 14. Mearns, K., Flin, R., Gordon, R., Fleming, M. (1998). Measuring safety climate on offshore installations. Work & Stress, 12(3), 238-254
 15. Mechitow, A.I., Rebrik, S.B. (1990). Studies of risk and safety perception in the USRR. W: K. Borcharding, O.I. Laricher, D.M. Meswsick (red.), Contemporary issues in decision making. Elsevier, Amsterdam
 16. Milczarek, M. (2000a). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 10, 17-20
 17. Milczarek, M. (2000b). Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 5, 17-19
 18. Najmiec, A. (2008). Kultura bezpieczeństwa i psychologiczne uwarunkowania sprawności kierowcy - wybrane zagadnienia. Bezpieczeństwo Pracy, 7-8, 10-13
 19. Najmiec, A., Milczarek, M. (2003). Indywidualne uwarunkowanie bezpiecznych zachowań pracowników. Bezpieczeństwo pracy, 6, 5-7
 20. Ratajczak, Z. (1992a). Wpływ stanów emocjonalnych na zachowanie pracownika w sytuacji zagrożenia. W: T. Tyszka (red.), Psychologia i bezpieczeństwo pracy. Warszawa: Instytut Psychologii PAN
 21. Ratajczak, Z. (1992b). Wsparcie społeczne w warunkach zagrożenia funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, 10, 19, UŚ. Katowice
 22. Ratajczak, Z. (1992c). Źródła informacji o zagrożeniach i warunki skuteczności jaj oddziaływania. W: T. Tyszka (red.), Psychologia i bezpieczeństwo pracy. Warszawa: Instytut Psychologii PAN
 23. Stasiła-Sieradzka, M. (2012). Participation of industrial and organizational psychology in creating safe working environment taking into account flexibility of employment. Zarządzanie. Teoria i praktyka, 2(6), 217-227
 24. Studenski, R. (1996). Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
 25. Studenski, R. (1999a). Kultura bezpieczeństwa Polaków i Brytyjczyków. Atest, 3, 43- 44
 26. Studenski, R. (1999b). Wypadki przy pracy. W: D. Koradecka (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (s. 703-735). Warszawa: CIOP
 27. Studenski, R. (2000). Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo pracy, 9, 1-4
 28. Szczygielska, A. (2009). Promowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach - na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 4, 26-29
 29. Szczygielska, A. (2011). Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmian postaw wobec bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo pracy, 4, 19-21
 30. Szczygielska, A., Wrzesińska, J. (2009). Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo pracy, 12(459)
 31. Szmajke, A. (1992). Osobowość w percepcji i akceptacji zagrożeń. W: T. Tyszka (red.), Psychologia i bezpieczeństwo pracy. Warszawa: Instytut Psychologii PAN
 32. Tyszka, T. (red.). (1992). Psychologia i bezpieczeństwo pracy. Instytut Psychologii PAN, Warszawa
 33. Zawadzki, B, Strelau, J. (1997). Formalna charakterystyka zachowania - Kwestionariusz temperament (FCZ-KT). Podręcznik. Warszawa: PTP
 34. Zohar, D. (1980). Safety climate in industrial organizations: theoretical and applied implications. Journal of Applied Psychology, 65(1), 96-102
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu