BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markiewicz Elżbieta (University of Social Sciences in Łódź)
Title
Kryterium jakości edukacji dydaktyczno - wychowawczej na poziomie środowiska przedszkolnego
The criterion of the education quality of didactic - educative environment at the level of preschool
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 4, s. 125-135, bibliogr.12 poz.,rys.,tab.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Dzieci, Edukacja, Oświata, Dydaktyka
Children, Education, Education system, Didactics
Note
summ.
Company
Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)
Country
Polska
Poland
Abstract
Wśród szeregu dokonujących się przemian w zakresie polskiej edukacji, istotną role pełnią te z nich, które dążą do podnoszenia jej jakości. Jakość staje się równorzędnym wyzwaniem, miarą oraz wymogiem współczesnej teorii i praktyki pedagogicznej. Będąc rodzicami oczekujemy, od placówek przedszkolnych, spełnienia wysokich standardów w zakresie organizacji i kształcenia. Będąc wychowawcami i nauczycielami edukacji przedszkolnej dążymy do realizacji wyznaczanych zasad i norm określających podstawowe wymagania i praktyki stawiane praktyce przedszkolnej w celu podniesienia jej efektywności oraz poziomu jakości dydaktyczno - wychowawczej(fragment tekstu)

The contemporary of an institutional - educational instytucions function in reality a dynamically developing civilization. It generates a processual changeswhich in turn implies the need to adapt to the designated (or rather imposed) contemporary standards. This means that in terms of institutional education, didactic and educational workalready at preschool level, there has been a need for proactive change. In the area of substantive content, they relate, inter alia, reform of the existing and implementation of the new core curriculum. Therefore, the question arises about the nature of the criterion of introduced transformation. For it seems that the modern times, and the requirements of both institutions and individuals, have led to the need to assess educational institutions in terms of the quality of their structural and substantive work. Hence, the aim of this paper is to draw attention to the quality of work of the nursery. The tangible for effect of its proper functioning is to provide quality education so that every child is developing on the best of their abilities. Therefore, as a result of concern, the authors of this article, raised their problem of planned and thought out raising process the quality of work in preschool educational establishments(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dzierzgowska I., Rościszewska - Woźniak M., Mierzenie jakości pracy przedszkoli, Warszawa 1998
 2. Guz S., Edukacja przedszkola w okresie przemian, Warszawa 1996
 3. Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Postawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011
 4. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2005
 5. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Podstawa programowa, Warszawa 2010
 6. Kupisiewicz Cz. Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009
 7. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996
 8. Rewera M., Autorytety w świadomości młodzieży licealnej: studium porównawcze na podstawie badań uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach, Stalowa Wola 2008
 9. Watoła A., Przedszkole - przestrzeń rozwoju dziecka, Dąbrowa Górnicza 2009.
 10. Dz.U. z dnia 13 sierpnia 1999 r, nr 67, poz. 759
 11. Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 845
 12. Dz. U. z dnia 14 czerwca 2014r., Nr 4, poz. 17
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu