BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobyłt Agata (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Bujak Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie kategoriami w łańcuchu dostaw na przykładzie sektora budowlanego
Category management in supply chain in construction sector
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 370-375, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Zarządzanie kategorią, Budownictwo, Sektor budowlany
Supply chain, Logistics in supply chain, Category Management, Construction sector, Construction sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówione zostało znaczenie zarządzania kategoriami produktów w całym łańcuchu dostaw. Poruszone zostały problemy związane z obsługą logistyczną kategorii w łańcuchu dostaw, problemy koordynacji oraz przepływu informacji. Analiza przeprowadzona została na przykładzie sektora budowlanego, w którym tworzenie i zarządzanie kategoriami produktów uzależnione jest od zróżnicowanych preferencji nabywców w różnych regionach kraju.(abstrakt oryginalny)

This paper discusses the relevance of category management across the supply chain. The main issues were associated with logistics service of category in the supply chain, the material and information flow coordination. The analysis was carried out in building sector, where the creation and management of product categories is the result of the different preferences of customers in different regions of the country.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Tran, V. and Tookey, J. E. (2012). Directions for future construction supply chain management research in New Zealand: A real options perspective. International Journal of Construction Supply Chain Management 2(1), 34-45.
  2. ECR Europe - Europe Category Management Best Practices Report; : www.categorymanagement.com
  3. Gruen T., Shah R., Determinants and outcomes of plan objectivity and implementation in category management relationship, Journal of Retailing Vol. 76,No.4, 2000
  4. Koester L., Building a category management capability, UPS Supply Chain Solutions White Paper, Cleveland 2005
  5. Hong-Minh S.M., Barker R., Naim M.M., Construction supply chain trend analysis, http://xa.yimg.com/kq/groups/24311766/1328285954/name/article+15.pdf
  6. Sobotka A., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach budowlanych, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 29, Zeszyt 3/1, 2005
  7. Silas Titus, Jan Bröchner, (2005) "Managing information flow in construction supply chains", Construction Innovation: Information, Process, Management, Vol. 5 Iss: 2, pp.71 - 82
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu