BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosędka Izabela (Gospodarstwo Rolne Przyrów), Wysokiński Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Towary niebezpieczne w rolnictwie na przykładzie środków ochrony roślin w gospodarstwach mlecznych
Plant protection products in dairy farms as an example of dangerous goods use in the farmers environment
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 388-396, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Mleczarstwo, Transport ładunków niebezpiecznych, Odpady niebezpieczne, Logistyka, Środki ochrony roślin
Agriculture, Health and safety at work, Dairy, Hazardous cargo transport, Hazardous wastes, Logistics, Plant protection measures
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto tematykę bezpiecznego i higienicznego stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących znajomości i przestrzegania przepisów dot. stosowania środków ochrony roślin w gospodarstwach mlecznych. Podczas badań m.in. zaobserwowano współzależność pomiędzy poziomem wykształcenia a stosowaniem się do przepisów prawa.(abstrakt oryginalny)

The issue of the article is safe and healthy use of pesticides in agriculture. The paper presents the results of surveys co ncerned to knowledge and observance of the regulations concerning the plant protection products use in dairy farms . Surveys have shown the relationship between level of farmers education and the adherence to the law regulations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Różycki M.: Magazynowanie materiałów niebezpiecznych. "Towary Niebezpieczne", nr 1/2006, Warszawa 2005
  2. Kos B.: Logistyczne aspekty przepływu ładunków niebezpiecznych. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998
  3. Kosędka I.: Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach mlecznych znajdujących się w gminie Przyrów. Praca Magisterska, SGGW, Warszawa 2014
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu