BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żukowski Marian (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Żukowska Helena (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Title
Aktualne zagrożenia stabilności systemu finansowego w Polsce
Contemporary Threats to Stability of the Financial System in Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 43-60, tab., bibliogr. 39 poz.
Issue title
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Keyword
Stabilność finansowa, Kasy spółdzielcze, Ryzyko systemowe, System finansowy
Financial sustainability, Credit unions, Systemic risk, Financial system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stabilność systemu finansowego jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju gospodarki i możliwości efektywnej realizacji potrzeb społecznych. Celem niniejszych rozważań jest ostrzeżenie przed ryzykiem, jakie generują incydenty związane z funkcjonowaniem instytucji finansowych nieprzestrzegających zasad gwarantujących ich stabilność. Postawiony problem badawczy można sformułować następująco: Na stabilnym rynku finansowym w Polsce działają również instytucje, które wskutek różnych uwarunkowań historycznych, społecznych i formalno-prawnych stwarzają zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sektora finansowego. Mimo tego, że instytucje te mają niewielki udział w aktywach ogółem sektora finansowego, zagrożenie wzrasta i prowadzi do destabilizacji. Wyraża się ona w uspołecznianiu kosztów naprawy prywatnych (spółdzielczych) instytucji sektora finansowego. (fragment tekstu)

The stability of financial system is a major component of the economic security of a state. An active role of state has a significant impact on ensuring the stability of financial system. The most important component of ensuring stability of a financial system is to maintain stability of the banking sector. Stability of financial system is necessary for both the economy as a whole, individual sectors and all stakeholders, including individuals as it is a public good. Although the Polish financial system is now stable, three recent incidents need detailed examination: operations and the collapse of investment firm Amber Gold, instability on the mortgage loans (denominated in Swiss Franc) market and the restructuring of the cooperative credit unions. From the financial point of view, the importance of these phenomena is marginal but from the public interest point of view it is vital. Therefore, there is a need to study "hybrid" dangers present in the framework of the financial system in Poland and to establish the Council on Systemic Risks as well as to introduce new regulations to ensure safety of deposits. It is also necessary to educate public about functioning of the financial market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alińska A., Pietrzak B., Stabilność systemu finansowego. Instytucje, instrumenty, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa 2012.
 2. Chomątowska B., Nabierani przez bank, "Tygodnik Powszechny", 22.02.2015.
 3. Crockett A., Jackson H., Why is financial stability a goal of public policy, New York 1997.
 4. Godłów-Legędź J., Współczesna ekonomia, "Akademia Oeconomica", C. H. Beck, Warszawa2010.
 5. Goszczyńska M., Górnik-Durose M., Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa 2010.
 6. http://biznes.onet.pl/wiadomosci/"nanse/nbp-nie-przejmie-od-bankow-ryzyka-walutowegozw-z-kredytami-w-chf/2xwn17, dostęp 2.04.2015.
 7. http://biznes.onet.pl/wiadomosci/funanse/prokuratura-zaczyna-czyscic-skok-i/bepqbn,dostęp 19.03.2015.
 8. http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/zasady-ogolne/697183, Zmiany w-rachunkowosci-SKOKow-w-2015-r.html, dostęp 29.03.2015.
 9. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/nowy-pozew-zbiorowy-za-amber-gold-klienci,149,0,1747093.html, dostęp 30.03.2015.
 10. http://www.tvn24.pl/pomorze,42/tajna-dokumentacja-amber-gold-w-gdansku-prokuratura-w-lodzi bada-sprawe,496587.html, dostęp 26.02.2015.
 11. http://NBP__Polski_system_finansowy_jest_stabilny__ruchy.html#ixzz3WEWhTXe,dostęp 03.02.2015.
 12. http://wynagrodzenia.pl/dane_gus.php, dostęp 20.03.2015.
 13. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/szczurek-deficyt-budzetu-w-14-ponad-17-mld-zl-nizszyod-zakladanego/sd8 l72, dostęp 8.03.2015.
 14. https://www.esrb.europa.eu/about/tasks/html/index.pl.html, dostęp 20.03.2015.
 15. Jakubiak A., Wystąpienie na Forum Bankowym 2015, Komisja Nadzoru Finansowego,Związek Banków Polskich, Warszawa 11.03.2015.
 16. Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., Zasada proporcjonalności, WIB, Warszawa 2014.
 17. Koźliński T., Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013.
 18. Krawiec Sz., Utopieni we frankach, "Wprost", 25.01.2015.
 19. Marczuk B., Państwu powinno zależeć na frankowiczach, "Rzeczpospolita", Warszawa,29.01.2015.
 20. System finansowy w Polsce, red. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 21. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 22. Piński J., Przekręt stulecia, Nikt nie chce ścigać banksterów kradnących nasze pieniądze," Uważam Rze" 2015, nr 2 (160).
 23. Preambuła do Konstytucji RP, z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, poz. 78, nr 483.
 24. Rose P. S., Marquis M. H., Financial Institutions and Markets, 11 ed., McGraw-Hill/Irwin, New York 2011.
 25. Schotter A., The Economic Theory of Social Institutions, Cambridge University Press, Cambridge2008.
 26. Solarz J. K., Międzynarodowy system finansowy, "Biblioteka Menedżera i Bankowca", Warszawa2001.
 27. Stabilność systemu finansowego. Instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa 2012.
 28. Surmacz W., Banki i frankowy Armagedon, "w Sieci", 2-8.02.2015.
 29. Bankowość, red. M. Zaleska, C. H. Beck, Warszawa 2013.
 30. Żukowska H., Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 31. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2014 r. oraz prognoz na IV kw. 2014 r., NBP, Warszawa 2014, nr 4.
 32. Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, Rada Polityki Pieniężnej, NBP, Warszawa 2014.
 33. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa 2015.
 34. Raport o sytuacji banków w 2013 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014.
 35. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.06.2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Dz. U. 2014, poz. 880.
 36. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2014, GUS, Warszawa 2014.
 37. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Raport roczny 2013, NBP, Warszawa 2014.
 38. Sprawozdanie Komisji Nadzoru Finansowego za 2014 rok, KNF, Warszawa 2015.
 39. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. 2006, nr 157,poz. 1119.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu