BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolny Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Konsumpcja e-usług w Austrii, Niemczech i Szwajcarii - wyniki badań
Consumption of e-Services in Austria, Germany and Switzerland - Research Outcomes
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 4 (13), s. 51-63, tabl., bibliogr. 9 poz.
Keyword
e-usługi, Zachowania konsumenta, Badania ankietowe, Wyniki badań
e-services, Consumer behaviour, Questionnaire survey, Research results
Note
streszcz., summ.
Country
Austria, Szwajcaria, Niemcy
Austria, Switzerland, Germany
Abstract
Artykuł przedstawia wybrane elementy zachowań nabywczych e-konsumentów z niemieckojęzycznych krajów Europy. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie czy konsumpcja e-usług to tylko niewielka zmiana w zachowaniach konsumentów, czy może już symptomy przejścia z zakupu usług w placówkach usługowych do zakupu usług w Internecie. W artykule zaprezentowano wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych techniką ankiety on-line (WEB) wśród e-konsumentów z Austrii, Niemiec i Szwajcarii w latach 2014-2015. (abstrakt oryginalny)

In his article, the author presents the elected elements of purchasing behaviours of e-consumers from the German-speaking European countries. It is also an attempt to answer the question whether consumption of e-services means merely a change in consumer behaviours or may already be the symptoms of the shift from services purchase at service establishments to buy services on the Internet. In his article, the author presented findings of direct surveys carried out by the method of on-line (web) survey among e-consumers from Austria, Germany and Switzerland in the years 2014-2015. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Batagan L., Pocovnicu A., Capisizu S. (2009), E-service Quality. Management. Journal of Applied Quantitative Methods, Vol. 4.
  2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2010), Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Difin, Warszawa.
  3. Jaciow M., Wolny R., Stolecka-Makowska A. (2013), E-consumer in Europe. Comparative analysis of behaviors', OnePress, Gliwice.
  4. Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J. (2004), Sernice managament. Operation, Strategy, Information technology, McGrawHill.
  5. Lovelock C., Witz J. (2011), Services marketing. People, Technology, Strategy. Pearson, New Jersey.
  6. Measuring the Information Society Report 2014 (2015), International Telecommunication Union, Switzerland.
  7. Riedl Ch., Leimeister J.M., Krcmar H. (2011), Why e-Service Development is Different, "e-Service Journal", Vol. 8.
  8. Wilson A., Zeithaml V.A, Bitner M.J., Gremler D.D. (2008), Services marketing. Integrating Customer Focus Across the Firm, McGrawHill.
  9. Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu