BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabiwoda Barbara (Grycan Sp. z o.o.)
Title
Zachowania konsumentów z pokolenia Z i ich wpływ na strategie marketingu internetowego
Generation Z Consumer Behaviour and Its Impact on Digital Marketing Strategy
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 4 (13), s. 64-79, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Marketing internetowy, Młodzież, Zachowania konsumenta, Strategia marketingowa, Pokolenie Z
e-marketing, Youth, Consumer behaviour, Marketing strategy, Generation Z
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę wskazania najważniejszych cech wyróżniających młodych konsumentów należących do tzw. pokolenia Z oraz ich wpływu na strategie marketingu internetowego. Skoncentrowano się na specyfice zachowań konsumenckich tej grupy wiekowej i podkreśleniu roli nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu przedstawicieli pokolenia Z. W końcowej części rozważań sformułowano wnioski i rekomendacje dla marketingowców, adresujących swoją ofertę do pokolenia Z. Specyficzne cechy psychograficzne przedstawicieli pokolenia Z wymagają zastosowania innowacyjnych strategii marketingu internetowego. (abstrakt oryginalny)

In the paper, an attempt was made to highlight the most important distinctive traits of the teenagers representing the so-called Generation Z and to identify their impact on digital marketing strategies. The author focused on the importance of new information and communication technologies for Generation Z representatives and the specificity of consumer behaviour of this age cohort. In the final section of the paper, conclusions have been drawn accompanied by recommendations for marketers targeting Generation Z consumers. The specific psychographic traits of Generation Z call for the adoption of innovative digital marketing strategies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Attention Span Statistics (2014), red. National Center for Biotechnology Information, The Associated Press, http://www.statisticbrain.com/attention-span-statistics/, 2014.
 2. Badzińska E. (2010), Tendencje na rynku młodych konsumentów, (w:)Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. M.K. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 3. Bernstein R., Move over Millenials, Here Come Gen Z, www.adage.com, http://adage.com/article/cmo-strategy/move-millennials-gen-z/296577/?utm_source= cmo_strategy&utm_medium=newsletter&utm_campaign=adage&ttl=1422467234 [dostęp: 21.01.2015].
 4. Carlson C. (2013), Traditionalists, Baby Boomers, Generation X, Generation Y and Generation Z Working Together, United Nations Joint Staff Pension Fund, Boston College, https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/research/publications/pdf/ MultiGen_EBS.pdf.
 5. Chowdry A., Survey Says Teenagers Prefer Instagram Over Facebook, www.forbes.com, http://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2014/10/13/survey-says-teenagersprefer- instagram-over-facebook/ [dostęp: 13.10.2014].
 6. Generation Fairtrade: UK teens acre about ethics, want businesses to act more responsibly, red. Fairtrade Foundation, www.globescan.com, http://www.globescan.com/99-press-releases-2014/331-generation-fairtradeuk- teens-care-about-ethics-want-businesses-to-act-more-responsibly.html [dostęp: 11.10.2014].
 7. Gen Z: Digital in their DNA, red. J. Walter Thompson Intelligence, Nowy Jork, http://www.jwtintelligence.com/wpcontent/uploads/2012/04/F_INTERNAL_ Gen_Z_0418122.pdf, 2012.
 8. Hashtagnation. Marketing to the Selfie Generation, red. Havas Worldwide, http://www.prosumer-report.com/blog/category/hashtag-nation/, 2014 [dostęp: 23.09.2014].
 9. Jaciow M., Stolecka-Makowska A., Wolny R. (2013), E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 10. Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2006), Zarządzanie marką, wyd. II, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Kaplan M., Teenage Online Shopping Trends, www.practicalecommerce.com, http://www.practicalecommerce.com/articles/4073-Teenage-Online-Shopping-Trends, 2013.
 12. Kusińska A. (2009), Segmentacja rynku i typologia klientów, IBRKK, Warszawa.
 13. Le Claire J., Kids and Tech: How Much is Too Much? Tech News World,(w:) M. Mc Queen: Ready or Not... Here Come Gen Z, http://michaelmcqueen.net/phocadownload/parents-teachers/Ready or not, here come Gen Z.pdf [dostęp: 26.09.2006].
 14. Louv R. (2005), Last Child in the Woods, Algonquin Books, North Carolina.
 15. Morrison K., YouTube Stars More Popular Than Hollywood Celebrities among Teens, www.adweek.com,http://www.adweek.com/socialtimes/youtube-stars-vs-hollywoodcelebrities/ 202978 [dostęp: 14.08.2014].
 16. Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 17. Olejniczuk-Merta A. (2013), Innowacje społeczne, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, IBRKK, Warszawa, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-6cdcf083- -5049-48fd-b3f5-486d6f7516e7/c/2.Olejniczuk-Merta_Innowacje_spoleczne.pdf [dostęp: 16.06.2015].
 18. Purcell K., Rainie L., Heaps A., How Teens do Research in the Digital World, Pew Research Center, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537513.pdf [dostęp: 01.11.2012].
 19. Steensland P., Piper Jaffray Completes 25th Semi-Annual "Taking Stock with Teens" Market Research Project, Piper Jaffray Companies, www.piperjaffray.com, http://www.piperjaffray.com/2col.aspx?id=287&releaseid=1805593 [dostęp: 04.10.2013].
 20. Szlendak T. (2015), Tubylcy tysięcy subświatów, "Poradnik Psychologiczny Polityki. Ja, my, oni", tom 16, Warszawa.
 21. Sznajder A. (2014), Technologie mobilne w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 22. Szymański W. (2001), Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 23. Tapscott D. (2009), Grown Up Digital, Mc Graw Hill, Nowy Jork.
 24. Tulgan B. (2013), Meet Generation Z: The Second Generation Within the Giant "Millenial" Cohort, Rainmaker Thinking Inc, New Haven.
 25. Vong K., Image is Everything: Why People are Hooked on Image-Based Social Media, www.trendsreport.com, http://www.trendreports.com/article/imagebased-socialmedia [dostęp: 13.08.2012].
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu