BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolny Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Konsumpcja usług zagospodarowujących czas wolny w województwie śląskim
Consumption of Leisure Services in Silesian Province
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 4 (13), s. 80-91, tabl., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Czas wolny, Konsumpcja usług, Wyniki badań
Leisure time, Services consumption, Research results
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Silesian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych uwarunkowań konsumpcji usług zagospodarowujących czas wolny w województwie śląskim i zakresu korzystania z tych usług. W artykule wykorzystano wtórne źródła informacji oraz wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych w Katedrze Rynku i Konsumpcji w ramach projektu badań statutowych finansowanych przez MNiSW pt. "Handel i usługi w Europie - diagnoza i perspektywy rozwoju (2013-2015)", dotyczących m.in. kupowania i korzystania z tych usług. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to present the selected determinants of consumption of services related to leisure in the Silesian Province and the scope of use thereof. The article is based on secondary sources of information and the results of field research from statutory research of the Market and Consumption Department financed by the Ministry of Science and Higher Education entitled Trade and services in Europe - Diagnosis and prospects for development (2013-2015) concerning, inter alia, buying and using these services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa.
 3. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 (2012), GUS, Warszawa.
 4. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 (2013), GUS, Warszawa.
 5. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014 (2014),GUS, Warszawa.
 6. Kultura w 2013 roku(2014),GUS, Warszawa.
 7. Kolny B. (2013), Rynek, usług zagospodarowujących czas wolny - diagnoza i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 8. Olearnik J. (1990), Konsumpcja usług w Polsce. Diagnoza - Modelowanie - Kształtowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.
 9. Strategia rozwoju województwa śląskiego "śląskie 2020+", Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, lipiec 2013.
 10. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2012 (2012), Urząd Statystyczny, Katowice.
 11. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2014 (2014), Urząd Statystyczny, Katowice.
 12. Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 13. [www1] http://onlineresearch.pl/2012/03/efekt-ropo-czyli-jak-on-line-wplywa-na- -off-line/ [dostęp: 16.03.2015].
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu