BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaciow Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Maciejewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Malinowska Mira (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Sprawozdanie z V konferencji naukowej z cyklu "Konsument - gospodarstwo domowe - rynek" im. Profesor Zofii Kędzior pt. Konsument w przestrzeni handlu i usług, Ustroń, 16-19 września 2015 r.
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 4 (13), s. 103-105
Keyword
Rynek, Marketing, Handel, Usługi, Konferencja naukowa
Market, Marketing, Trade, Services, Scientific conference
Abstract
Piąta konferencja z cyklu "Konsument - gospodarstwo domowe - rynek" była kontynuacją spotkań i dyskusji nad problemami współczesnego konsumenta - tym razem w przestrzeni handlu i usług. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego - wzięło w niej udział 87 osób z 21 krajowych ośrodków naukowych. Organizatorem konferencji był zespół Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Podczas trzech dni konferencji dyskutowano na tematy ważne dla współczesnego rynku, marketingu, handlu i usług. Przedmiotem rozważań były trendy i megatrendy w zachowaniach konsumentów oraz stan i kierunki rozwoju handlu i usług w Polsce i Europie. Dyskutowano na temat innowacji w handlu i usługach, wirtualizacji działań i znaczenia mediów społecznościowych w zachowaniach zakupowych konsumentów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu