BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żyminkowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Sprawozdanie z konferencji "Marketing - organizacje - konsumenci produktów systemowych"
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 4 (13), s. 106-108
Keyword
Globalizacja, Marketing produktu, Handel, Usługi, Gospodarka turystyczna, Konferencja naukowa
Globalization, Product marketing, Trade, Services, Touristic economy, Scientific conference
Abstract
Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kierowana przez prof. Leszka Żabińskiego była organizatorem pierwszej konferencji naukowej z cyklu: "Współczesność, historia i przyszłość marketingu" im. Profesora Teodora Kramera. Temat przewodni konferencji, która odbyła się w dniach 18-20 października 2015 r., "Marketing - organizacje - konsumenci produktów systemowych (handel i usługi profesjonalne, gospodarka turystyczna, produkty globalne)", zainspirował do dyskusji nad najnowszą koncepcją marketingu produktów systemowych, inaczej multiproduktów. Przedmiotem dyskusji były m.in. kwestie dotyczące zakresu współdziałania podmiotów rynkowych (w tym konsumentów) w procesie marketingu oraz mechanizmów kreowania i dyfuzji innowacji (marketingowych). (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu