BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hilarowicz Agata (Politechnika Śląska)
Title
Zarządzanie wiekiem jako kryterium efektywności organizacyjnej
Age management as a criterion of organizational effectiveness
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 21-29, bibliogr. 13 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Zarządzanie wiekiem, Zasoby ludzkie, Efektywność organizacji, Zarządzanie różnorodnością
Age management, Human resources, Organisation effectiveness, Diversity management
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie wiekiem jako element zarządzania różnorodnością jest jednym z istotnych wyzwań stojących przed kadrą menedżerską w ostatnich latach. Przybiera ono na znaczeniu zwłaszcza w kontekście starzejących się społeczeństw oraz wynikających stąd konsekwencji społecznych, ekonomicznych i prawnych. Coraz częściej wskazuje się na fakt, że umiejętne wykorzystanie heterogeniczności pracowników jest czynnikiem przewagi konkurencyjnej na rynku. Ma ono zapewnić większą elastyczność organizacji, poprawić skuteczność strategii marketingowych, zwiększyć potencjał twórczy, przyczynić się do dzielenia się wiedzą. Celem niniejszego artykułu jest analiza powiązań pomiędzy zarządzaniem wiekiem a efektywnością organizacyjną. Artykuł ma charakter teoretyczny. (fragment tekstu)

Organizations today are looking for a variety of methods and actions that will allow them to gain a competitive advantage in a highly uncertain environment. In this context, rational and efficient use of human resources through addressing the age-related differences in needs and abilities of individuals, is gaining importance. The purpose of this article is to look at the issue of age management through the prism of obtaining organizational effectiveness. It is about conceptual tracing of the links between specific age-related measures undertaken by companies towards employees and operational as well as strategic effectiveness obtained as a result. The research method used here is the theoretical analysis of literature on the subject. The article is an attempt to compile the above-mentioned elements i.e. age management and organizational effectiveness into a coherent and bringing the intended results total. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Dom Wyd. ABC.
 2. Covey S.R. (2007). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: Rebis.
 3. Drucker P. (1995). Menedżer skuteczny. Kraków: AE Kraków.
 4. Ehnert, Harry, Zink. (2014). Sustainability and Human Resources Management. Developing sustainable business organizations. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 5. Eurolink Age. (2000). Ageing in Employment. A proposal for a European Code of Good Practice: London.
 6. Hilarowicz A. (2015). Koncepcja pracownika we współczesnych modelach zarządzania zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Pol. Z 79. Gliwice: Wyd. Pol. Śl.
 7. Moczydłowska J.M., Kowalewski K. (2014). Nowe koncepcje zarządzania ludźmi. Warszawa: Difin.
 8. Liwiński J., Sztanderska U. (2010). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: www.parp.gov.pl.
 9. Liwiński J., Sztanderska U. (2010). Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Warszawa: http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/487/494/9461.pdf.
 10. Lewicka D. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim w Polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: PWN.
 11. Lipka A. (2005). W stronę kwalitologii zasobów ludzkich. Warszawa: Difin.
 12. Szczupaczyński J. (1998). Anatomia zarządzania organizacją. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.
 13. Wiśniewski Z. (red.). (2009) Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności. Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora".
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu